גאב"ד מעלה אדומים בסיום כתיבת אותיות בספר תהילים מקלף ב'הדסה'

גאב"ד מעלה אדומים בסיום כתיבת אותיות בספר תהילים מקלף ב'הדסה': מרן שר התורה רואה מעלה גדולה מאוד בקריאת תהילים מתוך הקלף וזה קבלה מאביו הקדוש בעל הקהילת יעקב זיע"א

סיום כתיבת אותיות ספר תהלים בהדסה
סיום כתיבת אותיות ספר תהלים בהדסה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט"א השתתף באירוע סיום כתיבת אותיות של ספר תהילים מקלף במרכז הרפואי 'הדסה'. בביקור בהדסה העניק הגאב"ד לרב המרכז הרפואי הרב משה קליין את הספר סדר היום עם גליונות מהגאב"ד ע"ש 'עץ ארז' מבעל ה"מודה אני". בספר שנכתב בתקופת הבית יוסף בצפת נכלל קונטרס סגולות לישועת הכלל והפרט ושם נזכר לראשונה המעלה הגדולה שיש בקריאת דברים שבקדושה בכתב אשורית ומתוך הקלף.

קודם לאירוע שוחח הגאב"ד עם הרב קליין בנושאי רפואה והלכה במרכז הרפואי. הרב קליין שיתף את הגאב"ד בשורה של נושאים ההלכתיים הקשורים לשמירת השבת והכשרות שבהם חולל מהפכה ב'הדסה'. כמו כן ציין את ההנהגות הקשורות במניעת טומאת כהנים שנעשו בעניין זה תיקונים גדולים. הגאב"ד סיפר לבכירי הרופאים שהגיעו למעמד, שבאופן אישי יש לו הכרת הטוב למערכת הרפואית של הדסה על לידת ילדיו במרכז הרפואי.

הגאב"ד שיבח את פעילתו של הרב קליין בעבודה של שנים בהידורים רבים למען הציבור יראי וחרד לדבר ה'. 'הצליח ד' דרכו של רב המרכז הרפואי להמשיך לעשות תיקוני גדר ולתקן את הדרך לכהנים עד כמה שאפשר, שהוא דבר גדול כמו שמצינו בחז"ל על רבי שמעון בר יוחאי ששיבחו אותו שתיקן את העיר טבריה'.

לאחר מכן השתתף הגאב"ד שליט"א באירוע סיים כתיבת אותיות בספר תהילים מקלף. הגאון רבי אברהם דויטש אמר כי רואים הנהגה מיוחדת של מרן שר התורה שדאג שיהיה בבית מדרשו ספר תהילים מקלף והוא עצמו קורא בו וזה מלמד אותנו כמה סגולה גדולה יש בקריאת תהילים בקלף, ומסורת זו סיפר היא מסורה למרן שר התורה עוד מאביו בעל 'הקהילות יעקב' : 'זכות עצומה זכו ב'הדסה' שמקום רפואה יש בו את הכוח של התפילה הגדולה הזאת של אמירת תהילים מתוך קלף'.

במהלך האירוע בירך הגאב"ד את הרופאים וראשי המחלקות שבאו לכבד את המעמד של סיום כתיבת ספר תהילים, שתשרה סייעתא דשמיא במעשה ידיהם ולא יכשלו במלאכתם להביא מזור ורפואה לנזקקים לכך.

קודם למעמד סיום כתיבת האותיות במרכז הרפואי 'הדסה' התכבדו בכתיבת אותיות גדולי ישראל בהם רבו המובהק של הגאב"ד זקן ראש הישיבות הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'יק שליט"א וגאב"ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א.

השארת תגובה