הרה"ח ר' צבי דניאלצ'יק ז"ל

בעל מכבסת הבגדים דניאלצ'יק ברח' רבי עקיבא נפטר כשהוא בן 86 שנה • בצעירותו ניהל תלמודי תורה בערים רחובות ואשדוד

צבי דניאלצ'יק
צבי דניאלצ'יק
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

קהל חשוב ליווה ביום שלישי למנוחות את הרה"ח ר' צבי דניאלצ'יק ז"ל, מזקני וחשובי חסידי גור, שריד השואה והחורבן, שבנה את עולמו הרוחני במאבק איתנים של מסירות נפש, והקים דורות למופת של אהבת תורה וחסד ויראת ה', והשיב נשמתו לבוראה כשהוא בן 86 שנים.

צבי נולד בבויטן, בגיל חמש, הוריו נרצחו ע"י הנאצים ונותר לפליטה עם אחותו, ובעקבות כך נמסר לבית יתומים נכרי. לאחר המלחמה כאשר הפולנים גירשו את המשפחות הגרמניות מבתם, מצאו עצמם הילדים ברחוב. אחותו התייצבה בפני ה'קומיטט' היהודי, וועדת הרישום של היהודים. הוועדה מסרה אותם לרשות עסקני 'השומר הצעיר'. צבי הקטן ראה שלא שומרים שבת במקום, וקם וברח בחזרה אל אזור מגוריו.

בדרכו היה רופא יהודי אמיד שביקש לאמצו. לראשונה אחרי זמן רב הרגיש בית חם. אולם אחרי מס' ימים הרגיש שהאווירה הרוחנית לא מתאימה עבורו. לא רצה להעליב את מטיבו, והחל לבכות שהוא רוצה להיות רק בארץ ישראל ונשלח לישראל. כאן לימדו הרה"ח ר' יצחק ונגרובר ז"ל אלף-בית, והילד שנפשו כמהה, גמע הכל בשקיקה. משם הגיע לאנטוורפן לבית היתומים של הרב טיפנברונר. בהמשך התקבל לישיבתו של הגאון רבי יצחק קופלמן זצ"ל, כחלק מהגרעין הראשון שישיבו בקופלן שבבלגיה.

לאחר מכן התקבל לישיבת 'שפת אמת', שם גילה תעצומות נפש בתורה ובאמונת חכמים.

ה'בית ישראל' זי"ע מגור, שהיה לאב ואם לפליטים שרידי חרב, קרבו מאוד ועודד את רוחו. הוא דבק ברבוה"ק מגור עד יומו האחרון, באמונה תמה ופשוטה.

לאחר תקופת מגורים בי-ם, נקרא לנהל בית ספר של החינוך העצמאי ליד העיר רחובות. הוא זכה לברכתו ולעידודו של ה'בית ישראל', לצאת אל העם שבשדות ולהוציא יקר מזולל. נכנס לתפקיד ולמשימה בכל כוחותיו. יש והיה יושב לילות שלמים עם הורים, לשכנעם לרשום את ילדיהם לחינוך של תורה. בהמשך ניהל בית ספר בעיר אשדוד. אחרי כן היה לחבר בהנהלת החינוך העצמאי וישב בדיונים בכובד ראש ובהערצה עמוקה, מול גדולי ישראל.

בשנים מאוחרות יותר פרש מתפקידיו הציבוריים ונהנה מיגיע כפיו בתחום שירותי ניקוי יבש ברח' רבי עקיבא בב"ב.

בכל תחומי פעילותו, הפרטיים והציבוריים, תארו את המאפיין אותו: איש עקרונות של יושר וחתירה לאמת, עם אי יכולת לשאת עוולות. מאידך, הרבה לעשות חסד וצדקה. חיבב לסייע וכן לייעץ טוב לשואליו.

היה מחשובי המתפללים בבית החסידים דגור ברחוב שד"ל ואח"כ ברחוב שטראסר.

בשנים האחרונות סבל ממחלה, שהחמירה מאוד בשנה האחרונה. קיבל דין שמים באהבה וביישוב הדעת. למגינת לב, השיב נשמתו לבוראה. הלווייתו יצאה ממעונו, שם ספדו לו בניו, חתניו, וכ"ק אדמו"ר מביטשקוב שליט"א והגה"ח ר' יהודה אלתר שליט"א. הותיר אחריו דור ישרים. ת.נ.צ.ב.ה.

השארת תגובה