בדרך ללקיחת הלוואה בנקאית, על פי המלצות בנק ישראל

המלצות שימושיות טרום לקיחת הלוואה בנקאית

בנק ישראל צילום:ויקיפדיה
בנק ישראל צילום:ויקיפדיה
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

ראשית הגדר לעצמך את מטרת ההלוואה. בדוק היטב האם מדובר בהכרח.

השתדל להימנע מלקיחת הלוואות לכיסוי הוצאות שוטפות. עדיף להקטין הוצאות על דברים לא הכרחיים מאשר לקחת הלוואה להוצאה שוטפת במיוחד אם זו אינה ההלוואה הראשונה שלכם.
חשוב מאוד למסור לבנק את מטרת ההלוואה שכן המידע יאפשר לו להתאים בעבורך פתרון אשראי נכון. כך למשל אם מטרת ההלוואה היא רכב – אזי הלוואה ייעודית בשיעבוד רכב עשויה להיות פתרון זול יותר עבורך.

אם אין לך צורך באשראי, תרגיש בנוח לסרב, או להשיב לנציג כי תשוב אליו מאוחר יותר אחרי בדיקת הצרכים שלך ובדיקת מסלולי ההלוואות אצל המתחרים.

בדרך כלל עדיף לשבור פקדון אם ישנו מאשר לקחת הלוואה. היות שהריבית המשולמת לך על הפיקדון נמוכה יותר מאשר זו שתשלם בהלוואה.

שנית, היה מודע למצבך הכלכלי, האם הנך בעל הכנסות סבירות ולא חווית בעבר קשיים שבגללם נמנעת מלפרוע את התחייבויותיכם לבנקים או לספקים אחרים, רוב הסיכויים הם שתוכל לקבל הלוואה. לבנק זכות לסרב לתת הלוואה ללקוח, סירובו נובע על פי רוב מניסיון שלילי בעבר או מהערכה כי תתקשה לעמוד בפירעון החוב בעתיד. אם מספר בנקים סירבו לתת לך הלוואה, כפי הנראה תתקשה לפרוע את ההלוואה ואתה עלול להסתבך בחובות. אם זה המצב, תשקול היטב בטרם תפנה לגורם פיננסי אחר לקבלת ההלוואה!

האם תוכל לפרוע את ההלוואה? חשוב מאוד שתבדוק את נטל ההוצאות החודשי המוטל עליך. מומלץ לרכז את ההוצאות שלך, כדי לחשב את ההכנסה הפנויה וכדי לוודא שתוכל לפרוע את ההתחייבויות שלך. בנוסף, ניתן להיעזר ב"תעודת זהות בנקאית" (דיווח שנתי שנמסר על ידי הבנק) שלך, כדי להעריך את ההוצאות הבנקאיות.

השאר כרית ביטחון להוצאות בלתי צפויות או להכבדת נטל התשלומים בעקבות התייקרויות ובעקבות עליה אפשרית בריבית המשתנה.

זכור – אי פירעון הלוואה או חריגה ממסגרת אשראי עלולים לגרור תשלום ריבית פיגורים גבוהה, הליכי הוצאה לפעול ופגיעה בדירוג האשראי שלך.

קח הלוואה אך ורק בסכום שאתה זקוק לו באמת. זכור: אין כסף בחינם! על כל שקל שתיקח תצטרך לשלם ריבית. קח הלוואה לתקופה סבירה המאפשרת לך פירעון נוח, אך אל תאריך מעבר לכך, גם אם הבנק מציעים לך לעשות כן.

זכור: ככל שתיקח הלוואה לתקופה ארוכה יותר, כך תשלם עבורה מחיר גבוה יותר!

בדוק כבר בהתחלה את מחיר ההלוואה: כשאתה לוקח הלוואה, כמו בכל עסקה, קריטי שתדע בוודאות את המחיר הכולל (או במילים אחרות, "העלות האפקטיבית") של ההלוואה. העלות של הריבית, האם מדובר בריבית קבועה או משתנה ולמה היא צמודה. מהן העמלות שתשלם

שים לב: הבנק חייב לגלות לך את העלות האפקטיבית של ההלוואה המשקפת גם ריבית, וגם עמלות שתשלם גם הוצאות רישום, אם ישנן כאלה, הנגבות על ידם!

השארת תגובה