"ההלוואה שמבקש רה"מ מהמבקר לאשר – מהווה טובת הנאה"

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום לבג"ץ, נגד מבקר המדינה, בדרישה כי יסביר מאין לו הסמכות לעקוף את ועדת ההיתרים ולאשר לרה"מ לקבל הלוואה למימון הוצאותיו המשפטיות. "לא ברור מדוע סבור מבקר המדינה כי יש לו הסמכות לאשר את קבלת ההלוואה. אנו דורשים מבג"ץ כי יוציא צו ביניים האוסר על המבקר לקבל החלטה בעניין עד שיתקיים דיון בעתירה"

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הרקע לעתירה: ב-24.06 דחתה ועדת ההיתרים את בקשת רה"מ נתניהו לקבלת מימון להוצאותיו המשפטיות, לאחר שרה"מ הפר את התחייבותו ולא העביר לוועדה את המסמכים הנדרשים לקיום דיון בבקשתו. ואולם, עוד בטרם פורסמה החלטת הוועדה, פורסם כי רה"מ ביקש ממבקר המדינה היוצא, יוסף שפירא, לקבל הלוואה ממר ספנסר פרטרידג', אחד מבעלי ההון ממנו ביקש רה"מ בתחילה לקבל תרומה. כלומר, עוד בטרם קיבלה הוועדה את החלטתה הסופית, החליט רה"מ לפנות ישירות אל המבקר ב"מסלול עוקף ועדת ההיתרים", על מנת לקבל היתר לקבלת הלוואה ממר פרטרידג'.

ב- 26.06 פנתה התנועה אל ועדת ההיתרים, אל מבקר המדינה ואל היועמ"ש בדרישה כי בקשתו של רה"מ תידחה, משום שגם הלוואה שניתנת בתנאי השוק, יכולה לעלות כדי "טובת הנאה" לפי הכללים. ככל שאין מדובר ב"טובת הנאה", עולה השאלה מדוע לא לוקח רה"מ הלוואה מבנק, אם ברצונו לקחת הלוואה רגילה ותו לא, ובתנאי השוק. יתר על כן, הוסיפה התנועה וטענה כי קבלת הלוואה שכזו עשויה לשמש כר ל"הלבנה" של תרומה, כלומר – קיימת האפשרות שהמלווה יוותר בהמשך על חובו של רה"מ כלפיו, שכן מתן ההלוואה לא תלווה בפיקוח ואכיפה.

מתוך העתירה: לא ברור מדוע סבור מבקר המדינה כי קבלת ההלוואה דורש את אישורו ולא את אישורה של ועדת ההיתרים. ככל שהוועדה קבעה כי עומדים אינטרסים הדדיים בבסיס הקשר בין רה"מ למר פרטרידג', והדבר עמד כשיקול לקבלת התרומה למימון הוצאות המשפט, תמוה בעינינו מדוע על היועמ"ש לבחון מחדש את טיב הקשר. קבלת אישור להלוואה, המהווה טובת הנאה ויוצרת מצב של ניגוד עניינים של רה"מ דורשת את החלטתה של ועדת ההיתרים ואין מסגרת חוקית המאפשרת למבקר המדינה לקבל החלטה זו. מצב בו מתאפשר לרה"מ לעקוף את החלטת הוועדה בעניינו, פוגע אנושות באמון הציבור בוועדה ובמבקר המדינה גם יחד. על רקע הדברים, דורשת התנועה להוציא צו ביניים המורה למבקר המדינה להימנע מקבלת כל החלטה בעניין – עד אשר תוכרע עתירה זו.

השארת תגובה