תלמידי 'בני הישיבות' נפרדו מהאדמו"ר מדז'יקוב

מחזה מרנין ומרגש בבית הכנסת של חסידות ויזניץ ברחובות, כאשר עשרות תלמידי תלמוד תורה "בני הישיבות" מילאו את היכל בית הכנסת, לרגל 'מעמד הפרידה' מכ"ק האדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ, עם מעבר האדמו"ר ובני הקהילה לבית שמש

נפרדים דזיקוב 2
נפרדים דזיקוב 2
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

את כניסת האדמו"ר להיכל בית הכנסת ליוותה שירה אדירה על ידי התלמידים שבמשך דקות ארוכות עמדו על רגליהם וקיבלו את פני האדמו"ר בהתרגשות רבה.

בדברים שנשא בפני התלמידים, הביע האדמו"ר את קושי פרידתו מהעיר, כשהוא מדגיש בדבריו את הקשר הרצוף עם הנהלת הת"ת ואת מקומה החשוב של ת"ת "בני הישיבות" בכותל המזרח של העיר רחובות. כשהוא פונה אל צעירי הצאן הדגיש האדמו"ר וציין את גודל חשיבות לימוד התורה ואת הברכה שהיא מעניקה לאדם בהמשך חייו.

מנהל הת"ת הרב נחמיה שלום הודה נרגשות לאדמו"ר על השנים בהם זכו תלמידיו לחסות בצל הרבי, ואיחל הצלחה וסייעתא דשמיא במעון משכן קהילתו החדש. כמו"כ הודה לגבאי קהילת דזיקוב-ויזניץ המעטירה ואיחל ברכת הצלחה בכל מעשה ידיהם.

עם סיום המעמד, עברו התלמידים בהתרגשות רבה, אחד אחד לברכת פרידה מהאדמו"ר, כשהם מקבלים מידיו ספר תהילים מהודר.

יצוין, כי לקראת חג השבועות נכנסה הנהלת הת"ת אל מעונו של האדמו"ר לביקור פרידה, כאשר במשך שעה ארוכה נסובה השיחה בענייני חינוך והנהגות מצדיקי הדור. ההנהלה הודתה לאדמו"ר על השנים בהם נטה חסד לתלמידי 'בני הישיבות' כשאוזנו הייתה כרויה לכל שאלה או היוועצות. האדמו"ר ברך את הנהלת הת"ת שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.

בהנהלת הת"ת ציינו את הקשר המיוחד שנרקם בין כ"ק האדמו"ר מדזיקוב להנהלת התלמוד תורה, כאשר בכל שנה לקראת חודש תשרי, טרח האדמו"ר והגיע אל הת"ת לשאת דברי הכנה וחיזוק לרגל חודש החגים, כשהוא מאציל מברכותיו על ראשי התלמידים. האדמו"ר אף נהג להשתתף באמירת הסליחות בת"ת. "הרבי היה נרגש עת התחננו התלמידים במנגינת הסליחות 'חטאנו לפניך רחם עלינו' ועיניו זלגו דמעות", גולל בהתרגשות אחד מאנשי הצוות בת"ת.

השארת תגובה