גלריה: מעמד כבוד התורה בישיבה גבוהה חיי תורה

ביומא דהילולא דהרה"ק הבית אהרן מקרלין בהשתתפות נכדו כ"ק מרן האדמו"ר מלוצק שליט"א

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד נשגב ומרומם ורווי הוד התקיים בישיבה גבוהה חיי תורה כאשר קרוב ל50 בחורים מתלמידי הישיבה סיימו מסכת מכות שנלמדה במסגרת הישיבה ולכבוד כך נערך סעודה בהרחבה גדולה בשירה ובזמרה כראוי לכבודה של תורה בשילוב סעודת הילולא של הרה"ק הבית אהרן מקרלין בהשתתפות נכדו כ"ק מרן האדמו"ר מלוצק שליט"א שהגיע במיוחד להשתתף במעמד הנשגב.

בתחילת המעמד התיישבו תלמידי הישיבה לסעודת מצוה לגמרה של תורה בהשתתפות ראש הישיבה הגר"ח שמרלר שליט"א וצוות רבני ורמ"י הישיבה בקול שירה וזמרה מתוך התרגשות והודיה להשי"ת שהגיענו עד הלום לשמוח בשמחת התורה

עם הגיע כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א קידם את פניו ראש הישיבה שליט"א בהביעו את התרגשות תלמידי הישיבה לקבל את האדמו"ר שליט"א ביום גדול זה ואיך שהתלמידים השקיעו זמן רב בלימוד המסכתא על בוריו דבר יום ביומו וזאת בנוסף לשאר סדרי הלימוד בישיבה הלכות ריבית והלכות ברכת הפירות הנלמד במסרגת סדר לפנה"צ מתוך יגיעה עצומה והודה לאדמו"ר שליט"א על שטרח לכבד את תלמידי הישיבה.

כאן זכו תלמידי הישיבה באופן מיוחד לשמוע דברות קודש מכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שהתרגש לראות את שמחת הבחורים שזכו לסיים ואמר שכשלומדים תורה מרגישים טעם גן עדן ובפרט שזוכים לסיים מסכתא ורק מי שלומד מבין את טעם הגן עדן של לימוד התורה ואמר מזקנו בעל הילולא הבית אהרן שלימוד גמ' לפני התפילה זה טעם גן עדן התחתון והתבטא על תלמידי הישיבה שעל הכרת פניהם רואים את היגיעה שמתייגעים בלימוד התורה וזה בבחינת גן עדן ואיחל מברכות קדשו שיזכו ללמוד מתוך שמחה ולהרגיש המתיקות ולסיים עוד מסכתות רבות.

לאחר דברות הקודש נערך מעמד הסיום ע"י כ50 בחורים מצטייני הישיבה, הקדיש של ההדרן אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א ולאחמ"כ יצאו בריקוד של שמחה על הזכיה הגדולה שנפלה בחלקם והשמחה גאתה עד אין שיעור.

לאחמ"כ נשא דברים הרה"ג רבי מרדכי למברגר שליט"א משגיח רוחני בישיבה, שתיאר את השמחה הגדולה שבזמן כה קצר מתחילת הזמן כבר זכו לסיים מסכתא שנלמד בחבורה מידי יום ביומו וצריך לשמוח שזכו לכך ואמר בשם הבית אהרן שהעיקר להחשיב ולשמוח עם מה שעושים ושבעזהשי"ת בקרוב כולם מתלמידי הישיבה יזכו לבנות את ביתם עוד יתגעגעו לימים בישיבת חיי תורה שזכו ללמוד תורה מתוך יגיעה כאן הציג את התכנית להמשך הזמן להשקיע את הלימוד הלכות תפילה עם הגמ' והראשונים וכתיבת חבורות בעניני תפילה.

לקראת סיום המעמד נשא דברים רו"מ הישיבה איש החינוך הרה"ג רבי יעקב הולצמן שליט"א אשר אמר שיום זה הוא בחינת שמחת תורה וקבלת התורה שמצד אחד מסיימים מסכתא ומד אחד מתחילים עם הפרוייקט הבא של לימוד הלכות תפילה בעיון. כן הודה בדבריו לצוות הישיבה המתמסרים בכל לבם ונפשם למען תלמידי הישיבה ובראשם מורינו ראש הישיבה שליט"א שכל לבו ומאווייו לרומם את תלמידי הישיבה, וכן המנהל רוחני הרה"צ רבי יצחק יהודה טברסקי שליט"א והמשגיח רוחני הרה"ג רבי מרדכי למברגר שליט"א והרמי"ם הרה"ג רבי משה הולצמן שליט"א, הרה"ג רבי ישראל שטרנבוך שליט"א, הרה"ג ר' יעקב זייבלד שליט"א, הרה"ג רבי ברוך ברנשטיין שליט"א, הרה"ג רבי משה חיים בלוי שליט"א והרה"ג רבי יצחק בלוי שליט"א. ולאחר כמה שעות של רוחניות וקורת רוח ננעל המעמד מתוך שבח והודיה להשי"ת נותן התורה.

השארת תגובה