גלריה: "אשרי מי שעמלו בתורה"

"תורה וחסידות הן תרי רעין דלא מתפרשין!" כך היה משנן באוזנינו כ"ק אדמו"ר הקוה"ט בעל הישעות משה זיע"א וכך מחדיר בנו כ"ק אדמו"ר הקוה"ט שליט"א

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

ביטוי ומשמעות מיוחדת קיבל ציטוט זה ביום חמישי שעבר כאשר בחירי מיוחדי בחורי ישיבתינו הק' לצעירים אשר נמנים כחברי ארגון מחוננים בניהול המג"ש החשוב הרב נטע וינברגר שליט"א, אשר שם לו למטרה לזכור ולשנן בע"פ את סדרי הגמ' רש'י תוס' שנלמדים במהלך השנה כאשר מצוינים אלו אוספים באמתחתם מאות דפי גפ"ת בע"פ כאשר בסוף השנה יודעים הם לשנן את המסכתא הנילמדת בע"פ.

כאשר לעת עתה בסיום מסכת גיטין יצאו בחורים אלו לעיה"ק ירושלים ונכנסו לבית המדרש ברמת שלמה כשהם יושבים בחברותות ללא גמרות ולומדים את מסכתא גיטין בע"פ לאורכו ולרחבו כאשר עמך בית ישראל שעברו ונהנו ממחזה מפעים ומרומם זה מצטרפים ובוחנים אותם ומשתעשעים עמם בלימוד.

בהמשך הופיע המרא דאתרא דרמת שלמה הרב מתתיהו דייטש שליט"א שבחנם והפליא ידיעותם בבקיאות נפלא בע"פ כאשר אך יספיק לשאול שאלה ובחורי החמד עונים בשצף של תשובות מפליאות.

בהמשך פתח לפניהם בדברים, באומרו: שהחינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה פעם בחודש בממוצע אני בוחן בחורים, בכזה מחזה טרם נתקלתי לראות בחורי חמד בדורינו השקועים כל כולם בתורה הק' בלי שום פזילות החוצה והתעסקות בענייני הרחוב כך חיזקם ועודדם להמשיך בדרכם ולגדול ת"ח לתפארת בית ויזניץ.

בהמשך הגיע לבית המדרש, הרה"ג ר' שמחה רבינוביץ שליט"א בעמ"ס פסקי תשובות, שבחנם שעה ארוכה בשומעו שזה מסכתא שלישית שחברי מחוננים לומדים במסגרת ארגון זה החל לבחנם בכל שאר המסכתות כשהבחורים מפגינים ידיעות נפלאות.

בהמשך נשא בפניהם דברים וחזקם באומרו שאף שאינו מרבה לבחון היום בחורים ואברכים מקוצר הזמן, נהנה היא שקיבל הצעה זו כאשר אינו זוכר שראה בחורי ישיב"ק עם ידיעות כאלה רחבות ומפליאות.

זקני ורבני אנ"ש הרה"ח ר' מאיר וויס הי"ו והרה"ח ר ישראל לינדנבום הי"ו ואיתם דומ"ץ הרה"ג יעקב יצחק קליין שליט"א ששמעו על בחינה מיוחדת זו לא רצו לפספס מעמד זה היצטרפו למסע זה כאשר אליהם מצטרף ראש קהילתנו בירושלים הרב אברהם אריה שטרן הי"ו כאשר הם יושבים שעות ארוכות ומתמוגגים ונהנים מנחת בראותם פירות עמלנו אלו הבנים כאשר אף הם משתתפים בבחינות ומשתעשעים עם הבחורים כאשר הם בוחנים אותם ולומדים בצוותא.

בהמשך זכו הבחורים להתארח בביתו של הנגיד הרב אהרן דבלינגר שליט"א שפתח את ביתו והכין להם סעודה רחבה כיד המלך להשביע נפשות בחורים אלו שזכו וקידשו שם שמים ושם ויזניץ' כאשר אף הוא משתעשע עמם הלוך ושב בפילפולא דאוריתא ונהפך סעודה זו לסעודת מצווה.

אמת מה נהדר היה מראה זה כאשר אך חזרו לבני ברק שמו פעמיהם זקני החסידים. הרה"ח מאיר וויס הי"ו והרה"ח ישראל לינדנבוים הי"ו לביתו של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט שליט"א שאחז לאחר תפילת מעריב. כאשר הרה"ח מאיר וויס פתח בברכת ברוך המקדש שמו ברבים בהפליאו את הזכות של בחורי חמד אלה להיות מהזוכים שיהא שם שמים ושם ויזניץ מתאהב על ידם. והבחורים מספרים ומשתפים בהתרגשות האדירה שעבר עליהם בבחינה הנפלאה הזו כאשר הם מעבירים בשליחות הרבנים הבוחנים את שבחם של הבחורים והארגון.

כאשר תוך כדי מעביר המשב"ק את הטלפון לשיחה עם הרבנים הגאונים שבחנו אל כ"ק אדמו"ר הקוה"ט שליט"א ובמשך דקות ארוכות הפליאו את ידיעותם של בחורי חמד כשהם משבחים את שילובם של תורה וחסידות כאשר הליכותם וידיעותם זועקת כזה ראה וקדש, ככה נראה א אמתדיגע חסידישע בחור.

במהלך השבת בדברות קודש הרחיב כ"ק אדמו"ר הקוה"ט שליט"א בשבח ההתעסקות בתוה"ק ללא שום פזילה והתעסקות בענייני הרחוב ובהגברת תורה וחסידות דהן תרי רעין דלא מתפרשין כאשר מבקש מזקני אנ"ש שיספרו ויעידו על מה שראו להגביר קנאת סופרים תרבה חכמה.

השארת תגובה