"אני אצטרף לאיסור על בתי הספר"

מכתב מעניין מרבי יצחק אהרן רפפורט זצ"ל "המגיד מוולקומיר אל הרה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר מחבר הספרים לב העברי – נער העברי

מכתב
מכתב
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מכתב מעניין מרבי יצחק אהרן רפפורט זצ"ל "המגיד מוולקומיר אל הרה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר מחבר הספרים לב העברי – נער העברי ועוד.

במכתב כותב רבי יצחק אהרן ששלח לו את ספריו ולא קיבל ממנו בחזרה שום ספר מספריו והוא מאוד רוצה ללמוד אותם.
כן כותב לו ששמע שרוצה להוציא חיבור "נגד" בתי הספר החדשים "השקאלעס" והוא יצטרף אליו לחיבור.

המכתב משנת תרמ"ג.

המכתב ההיסטורי מוצע כעת למכירה וכן גם פריטים מרגשים נוספים כמו כתבי יד נדירים, ספרים חשובים, תצלומים ופריטי יודאיקה, בבית המכירות ברנד בבני ברק רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק ביום ראשון כ"ז סיון 30/6/19 בשעה 19:00 בערב. טלפון: 0527-602-610

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/6797/1?lang=he

המגיד מווילקומיר רבי חיים יצחק אהרן רפפורט תקס"ב – תרס"ד 1802/1904 כיהן עשרות שנים כמגיד מישרים באיישישוק תקצ"ח – תר"ג ובווילקומיר תר"ג – תרמ"ד בשנת ע"ה לימי חייו עלה לירושלים והאריך בה ימים חי למעלה ממאה שנה. היה נאה דורש, בחייו פרסם עשרות רבות של ספרים באגדה בדרוש ובמוסר והם מלאים בתורה ויראת שמים ומעוטרים בהסכמותיהם של גדולי הדור המרבים בשבחו של המחבר וספריו ואכן זכה שנתפרסמו ספריו והיו לנחלת הכלל וספרו על עין יעקב נדפס אף במהדורות הנפוצות בשם עיני יצחק. בנוסף חיבר עשרות קונטרסים וכרוזים בענינים שונים שנדפסו בירושלים על דמותו הנערצת ודעותיו המקוריות נכתבו מאמרים רבים ברשימות המעניינות.

רבי עקיבא יוסף שלזינגר בעל "לב העברי" תקצ"ה-תרפ"ב 1835/1922. חתן הגאון רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא. נולד בפרשבורג לאביו רבי יחיאל שלזינגר ונימול ע"י ה"חתם סופר". תלמידם של גדולי רבני הונגריה וגדול הקנאים הלוחמים ברפורמה ובהשכלה. בשנת תר"ל עלה לירושלים, בה המשיך את מאבקו באפיקורסים וב"מתחדשים". פעל לטובת התיישבות יהודית ברחבי הארץ, ואף נקלע למחלוקת חריפה ולחיכוכים עם אנשי היישוב הישן כשיצא נגד שיטת ה"חלוקה", ובפרשיות ופולמוסים אחרים.

השארת תגובה