גלריה: הכנסת ס"ת במכנובקא בעלזא אלעד

קהל רב מתושבי העיר השתתפו במעמד הכנסת ס"ת שנכתב לעילוי נשמת האברך הרה"ח ר' מאיר ניישטאדט ז"ל

הכנסת סת במכנובקא בעלזא אלעד (6)
הכנסת סת במכנובקא בעלזא אלעד (6)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המנוח, הרה"ח ידידינו הבלתי-נשכח רבי מאיר ניישטאדט ז"ל, שנפטר לפני 4 שנים לאחר מחלה קצרה, היה מוכר לרבים מאוד מתושבי העיר כדמות רבת-אנפין ואיש אשכולות, מחנך דגול, מקים מוסדות תורה וחסד, ובפרט את ביהמ"ד דחסידי מכנובקא בעלזא באלעד בהם השקיע את חלבו ודמו, ונודע כאיש חסד מופלא, בעיקר בסתר, לטובת נזקקים ושבורי לב.

לאחר פטירתו הפתאומית, החליטו מכריו מקהילת מכנובקא בעלזא, שהמנוח ז"ל נמנה עליה, ואף היה ממייסדיה וממקימיה, להנציח את זכרו בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמתו הזכה והטהורה.

סמוך ונראה לחג מתן תורה נערכה בבית ר' מאיר ז"ל כתיבת האותיות בהשתתפות רבים מידידי המנוח ובראשות רבני העיר. הרבנים ציינו את התפעלותם מיופי הכתב וההדר של הספר, והוסיפו כי אכן יאה ונאה לר' מאיר ז"ל שהיה מהדר במצוות, ותדיר היה מקיים את הדרש "זה קלי ואנווהו" – התנאה לפניו במצוות, טלית נאה, ספר נאה, שיכתב לעילוי נשמתו ספר תורה כה מהודר. אחרים אף ציינו כי ארון הקודש אליו הוכנס הספר, שהוא ארון מפואר ביותר, עם חיטובי וגילופי עץ משובבי עין, ר' מאיר ז"ל הוא אשר פעל לתרומתו, והתרוצץ רבות בין בעלי המלאכה עד שכאשר זכה לראותו בשלימותו ברוב פאר והדר לא היה מאושר ממנו.

למחרת אסרו חג שבועות הגיע קהל ענק מתושבי העיר, ומחוצה לה, בראשות מרן אדמו"ר שליט"א, לחגוג את הכנסת ספר התורה, שיצאה מבית המשפחה, כשהציבור מכרכר בכל עוז לפני הספר ברחובה של עיר, עד שלקראת סיום התהלוכה לפני שהוכנס הס"ת לביהמ"ד המשיך הציבור לרקוד שעה ארוכה

התרגשות רבה אחזה בציבור עת נכנס ספר התורה להיכל, והחל לרקוד ביתר עוז. הס הושלך בקהל כשכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א החל לקרא את מזמורי התהילים פסוק בפסוק חו"ק כמנהג בעלזא.

לאחר מכן הוכנס ספר התורה לתוך ארון הקודש בקול שירה וזמרה וההמון חוגג תוך שאד"ש מעודד עוד יותר את השירה.

במעמד הלחיים סיימו מסכתות בני המנוח, וכן נשא דברים חותן המנוח הרב שלמה וויס שליט"א שהודה נרגשות לכל הציבור שתמך וסייע למעמד,

אבי המנוח, הגאון רבי אהרן דוד שליט"א, רב קהילות החסידים בנווה יעקב, האריך במעלת כתיבת הספר, ובירך שכשם שזכינו לקיים את המצווה האחרונה של תרי"ג המצוות, כן נזכה לקיים את המצווה הראשונה, שהוא פריה ורביה, בהידור רב, לגדל את בנינו לתורה ומצוות, וכפי שרואים את בני המנוח עולים ומתעלים בתורה ויראת שמים וחסידות, והי"ת יעזור הלאה להם ולכל בנ"י להיות התורה הקדושה עריבה בפינו ובפי צאצאינו ללמדה לשמה.

לאח"כ בירך כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א את כל הקהל שיזכו ויתעלו בתורה ויראת שמים וחסידות, ולהיות התורה הקדושה עריבה בפינו ובפי צאצאינו ללמדה לשמה.

בשבת קודש נערך קידוש מיוחד לרגל הקריאה הראשונה בספר התורה, במהלכם נשאו דברים הגאון רבי יוסף אליעזר פרוכטר שליט"א רו"כ זכרון נפתלי הערץ.

לרגל המעמד יצא לאור ספר זכרון בשם "כה אכסוף" הספר שהתקבל בהתרגשות רבה אצל מכריו וידידיו הרבים מכיל עובדות ממעשי החסד העצומים שלו שזרמו והתגלו במהלך השבעה ולאחריה, כמו גם התבטאויות הערכה של מכריו ותלמידיו, וכן תמונות מהזדמנויות שונות, אשר ידידיו התבטאו אחר קריאתה שהספר מהווה "ספר מוסר" כהוכחה עד היכן אדם יצור אנוש מסוגל בכוחותיו להגיע בס"ד.

השארת תגובה