השר ארדן מנע כנס פלסטיני בירושלים

השר לבטחון הפנים גלעד ארדן הורה למנוע את קיומו של כנס שעמד להתקיים היום בירושלים תחת הכותרת "ירושלים בירת פלסטין" בחסות ובמימון הרשות הפלסטינית

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

השר לביטחון הפנים ולנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן חתם על צו המורה למנוע את קיומו של כינוס שעמד להתקיים תחת הכותרת "ירושלים בירת פלסטין" בעיר העתיקה בירושלים בחסות ובמימון הרשות הפלסטינית ובמקביל לאירועים דומים המתקיימים כיום ברמאללה ובשכם. האירוע היה אמור לכלול שירים פלסטיניים לאומניים ושירי הלל לרשות הפלסטינית, חלוקת תעודות ומגיני הוקרה מטעם הרשות הפלסטינית ובהשתתפות פעילים של הרשות הפלסטינית.

הצו של השר ארדן מורה שלא לקיים את הפעילות בירושלים, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ״ה- 1994, אשר אוסר על הרשות הפלסטינית לפתוח או להפעיל נציגות, לקיים אסיפה או פעילות בתחומי מדינת ישראל, ומסמיך את השר לביטחון הפנים לאסור בצו על קיום פעילות כזו.

בשנים האחרונות נוקט השר ארדן מדיניות מניעה רחבה כנגד קיום אירועים במימון או בהשתתפות אנשי הרשות הפלסטינית בשטחיה הריבוניים של מדינת ישראל. בין היתר, יוזם השר ארדן תיקון חקיקה שיאפשר גם להגיש כתבי אישום ולבקש מבית המשפט עד שלוש שנות מאסר למארגני אירועים כאלה המפרים את ריבונות ישראל וחוק היישום וכן בשנה האחרונה האריך השר את הצו המורה על סגירתו של בניין האוריינט האוס ומוסדות נוספים של הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים, הוציא צווי סגירה לאירוע הנצחה במזרח ירושלים שמומן על ידי הרשות הפלסטינית, לכנס בסילוואן שקידם את נסיונות ההשתלטות הפלסטינית על מזרח ירושלים ולאירועים נוספים בחסות ובמימון פלסטיניים שתוכננו להתקיים בירושלים.

השר ארדן: "הרשות הפלסטינית ממשיכה כל העת לנסות לפגוע בריבונות הישראלית בירושלים ולהסית נגד מדינת ישראל. אני לא אאפשר זאת ואמשיך לפעול כדי למנוע כל הפרה של הריבונות הישראלית בכל חלקי בירתנו ירושלים".