"ביקורת חוקתית משעבדת דורות"

עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה רואה בקולות המבקשים לתת למגילת העצמאות תוקף חוקתי, ניסיון לשכתוב ההיסטוריה. "ההחלטה היחידה שיש לה תוקף מעין חוקתי במדינת ישראל היא "ההחלטה שלא להחליט" שבאה לידי ביטוי בהימנעות מיצירת חוקה ובמסמך הסטטוס קוו"

עו"ד שמחה רוטמן
עו"ד שמחה רוטמן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

האם בכלל יש צורך ביצירת חוקה לישראל, או שמהלך כזה יפגע בדורות הבאים? עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, מטיל ספק במוסריות של יצירת חוקה ומתן אפשרות לבית המשפט לבטל חוקים של הכנסת על בסיס ערכי.

את הדברים אמר רוטמן במושב המשפטי שנערך במסגרת כנס מחקרי יהודה ושומרון באוניברסיטת אריאל. המושב הופק ע"י מכון המחקר "מרכז אדם ואדמה" מבית תנועת רגבים.

"הייתה איזו הנחת יסוד שהייתה משותפת לרוב הדוברים שדיברה על חוקה, על הצורך בביקורת שיפוטית על חוקים. אני רוצה לבדוק גם את נקודת המוצא הזו", פתח רוטמן והזכיר כי בשנת 1789 תומס ג'פרסון שלח מכתב לג׳יימס מדיסון בו כתב, כי נקודת המוצא היא שהישות השלטונית שייכת לאזרחים שלה. "ג'פרסון אמר כי אין ביכולתנו "לשלוח את ידינו מן הקבר", ולכבול את ידיהם של אלה שיבואו אחריהם, ולכן הציע שלכל הסדר חוקתי או חוקי שייקבע יהיה תאריך תפוגה של 19 שנים".

"האם אנחנו יכולים להגיד שאין זכות לעם בישראל לשנות את שיטת הבחירות או המבנה השלטוני? יכול להיות שיהיה רוב שיחשוב שהשיטה היא לא טובה, ישקלו ויחליטו וישנו. משמעותה של חוקה נצחית או נוקשה היא מניעה של שינוי שכזה. זו בעיה דמוקרטית מהמדרגה הראשונה".

"דברים רעים קרו כשנתנו לאנשים "לשלוח את ידם מהקבר" ולשלוט על מה שקורה במדינה. אם הציבור לא מחליט, כובלים את כולם לאבות אבותינו. לטוב ולרע", אמר רוטמן. "כל מודל שנותן לקבוצה של אנשים להחזיק את הציבור בגרון על בסיס ערכים של הדור הקודם הוא דבר לא מוסרי במובן הכי עמוק של המילה, ולכן בן גוריון קבע שלא תהיה פה חוקה, כי אין הצדקה שקבוצה חלקית של העם היהודי תקבע הסדרים חוקתיים שיחייבו את כל אלה שיבואו אחרינו.

"אם מדברים על חוקה במובן של הסכמה בסיסית, להקמת המסגרת המדינית, מגילת העצמאות שנכתבה על ידי שני אנשים ואושררה על ידי קומץ לא נבחר, לא עומדת בתנאי הזה. המסמך היחיד שאולי עומד בתנאי הזה הוא מסמך הסטטוס קוו"

"במדינת ישראל הייתה אז קבוצה גדולה של הציבור הדתי, אם הם היו הולכים לאו"ם והיו אומרים שבן גוריון לא מייצג אותם, לא היה אפשר להקים כאן מדינה. כדי שהם לא יעשו את זה הסוכנות נתנה מכתב חתום שנקרא "מסמך הסטטוס קוו", ההחלטה שלא להחליט. לא כותבים תורה מחדש, לא מייצרים ממלכת דוד ושלמה חדשה. מוקם כאן 'ועד בית לאומי' שלא יחליט בשום נושא מהותי של דת ומדינה אלא סה"כ יכיל וינהל את הסכסוך בסוגיות הליבה של הציבור היהודי. מסמך הססטוס קוו הוא המסמך היחיד שאולי אפשר להסתכל עליו כמו בסיס חוקתי, ולכן ההחלטה שלא להחליט מחייבת כל דור ודור להחליט מחדש".

"רק התגברות במודל הבריטי מאפשרת להתאים ולקבוע בכל עת מחדש מה מתאים לציבור, ולכן רק המודל הבריטי מתאים למדינת ישראל"

השארת תגובה