הלמ"ס: ירידה של 2.1% בהתחלות בנייה

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

התחלות בנייה: הוחל בבנייתן של 48,310 דירות, ירידה של 2.1% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (49,330).

גמר בנייה: הסתיימה בנייתן של כ-52,530 דירות, עלייה של 10.2% בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (47,670).

בנייה פעילה: בסוף מרץ 2019 כ-115.9 אלף דירות נמצאו בתהליכי בנייה פעילה