במלאת 40 שנה: מעלים את זכרו של גאב"ד נווה אחיעזר

התוועדות חסידית סוחפת לזכר הגאון רבי אברהם צבי וייס זצ"ל, בראשות בנו המשפיע

נוה אחיעזר
נוה אחיעזר
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במלאות ארבעים שנה להסתלקותו של הגאון רבי אברהם צבי וייס זצ"ל, התכנסו צאצאיו ומוקירי זכרו להתוועדות חסידית בה הועלה זכרו הטהור. הרב וייס, גאב"ד נווה אחיעזר, היה מגדולי הרבנים ומורי ההוראה המובהקים בדור הקודם, כשרבים ממורי ההוראה בדורנו הם תלמידיו המובהקים וממנו קיבלו היתר להורות הוראה בישראל.

במרכז ההתוועדות החסידית עמדו דברי בנו, המשפיע הגה"צ רבי דוד מאיר וייס, בעל מחבר ספרי 'מדור לדור', אשר שמו נודע בשערים כפה מפיק מרגליות, ואף מנחיל את תורת אביו הגדול.

הבן המשפיע סיפר בערגה אודות עבודת קדשו של אביו זצוק"ל, שהיה דוגמה חייה ומוחשית של רב מדורות קודמים. הגרד"מ אף מסר הליכות והלכות משמו של אביו אשר זכה בצעירותו לשמש כדיין אצל כ"ק הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע, ולהיות מרואי פני מלכא רבנן, גדולי ההוראה, לדלות מהם תורה ודעת ולחוות מקרוב על תהלוכותיהם בקודש להעביר מתורתם ופסקיהם לבני הדור האחרון.

ההתוועדות החסידית הסתיימה לאחר חצות הלילה, כאשר המתאספים זכו לשמוע סיפורי הוד מהמשפיע אשר זכה להיות מהמקורבים במחיצת מרן מהר"א מבעלזא זי"ע ואשר שימש כבעל תפילה במשך שנים רבות בימים הנוראים בביהמ"ד הגדול בבעלזא.

השארת תגובה