ילדי 'נר שמואל' הגיעו לגדולי ישראל בבני ברק

תלמידי תלמוד תורה "נר שמואל" של החינוך העצמאי בחדרה בניהולו של אליהו ברונר בביקור ובבחינה אצל מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי וחבר מועצת חכמי התורה רבי שמעון בעדני

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תלמידי הכיתות הגבוהות נסעו היום לעיר התורה "בני ברק" לביקור בבתיהם של גדולי ישראל שליט"א ולהתברך מפיהם.

במהלך הביקור נבחנו התלמידים אצל מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ואצל חבר מועצת חכמי התורה הרב שמעון בעדני.

גדולי ישראל הביעו את התפעלותם משליטתם של התלמידים בחומר הנלמד ומהתנהגותם.

משם המשיכו התלמידים אל ישיבת פוניבז' שם התקבלו ע"י נשיא הישיבה הרב אליעזר כהנמן אשר מסר להם שיחה ודברי חיזוק על הזכות הגדולה שהם זוכים ללמוד בתלמוד תורה שבנשיאותו של מרן שר התורה.

התלמידים חזרו לביתם עם מטען רוחני אשר ילווה אותם לאורך ימים ושנים.

השארת תגובה