למכירה: גמרא ברכות של הרה"ק מהוסיאטין

הגמרא ברכות העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין ושל הסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רביקוב מוצעת כעת למכירה פומבית

image
image
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

כרך של הגמרא ברכות מתלמוד בבלי עם כל המפרשים וסדר זרעים כאשר נדפס בסלאוויטא וווילנא ועוד מעלות חדשות. לעמבערג תר"ך 1860 מוצע למכירה.

מופיעים בו הסכמות חשובות מאוד של: רבי שלמה קלוגר, הערוך לנר, הכתב סופר, האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ועוד. בדף הפורזץ חותמת האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין.

מצדה הפנימי של הכריכה הקדשת בנו של הסנדלר הקדוש שנותן את הספר לחתן. מאוד מסתבר שהספר היה של אביו רבי יעקב משה רביקוב "הסנדלר הקדוש" (לדאבוננו לבן לא היה ספרים משל עצמו וכן לא השתמש בספרי קודש וחילק את כל ספרי אביו וגם ספר זה כנראה היה של אביו).

הפריט מוצע כעת למכירה בבית המכירות ברנד בבני ברק ביום ראשון, 30.6.19, בשעה 19:00 מספר הטלפון: 0527-602-610

הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע. תרי"ח-תש"ט (1849 – 1858), זקן אדמו"רי בית רוז'ין, נכדו האחרון של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. נולד בשנת תרי"ח לאביו הרה"ק רבי מרדכי פייביש מהוסיאטין.

בשנת תרנ"ד נתמנה לאדמו"ר על מקום אביו בהוסיאטין, ואלפי חסידי אביו קבלו את מרותו. נודע בדמותו האצילית ובהנהגתו מלאת ההוד, כמסורת בית רוז'ין. היה ידוע במידת האמת שלו. במלחמת העולם הראשונה עבר לווינה וקבע בה את חצרו, יחד עם אדמו"רי בית רוז'ין האחרים.

פעל רבות ליישוב ארץ ישראל, ובשנת תרצ"ז עלה בעצמו לארץ והתיישב בתל-אביב. עם עליית הנאצים הפציר פעמים רבות בחסידיו להימלט מאירופה הבוערת ונהג לומר: "מי שיש לו שכל שיברח כעת אפילו בנעלי בית".

לחסידים שבאו להיפרד ממנו בתחנת הרכבת אמר: "מי שיכול למכור – שימכור, ומי שלא יכול למכור – שישאיר הכל ויברח מכאן כשרק תרמיל על שכמו". ידוע הסיפור על תפילתו בזמן השואה על קברו של ה"אור החיים" במעמד גדולי המקובלים [כשריחפה סכנת השמדה על יושבי ארץ ישראל, עם התקדמות הצבא הנאצי בפיקודו של רומל לעבר מצרים] ואמירתו המפורסמת באותו מעמד כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל.

נפטר בגיל מופלג בהיותו בן 92 בחנוכה תש"ט. באופן מפליא ביקש בצוואתו, שנכתבה בשנת תרצ"ט, לקברו בירושלים, אך "באם לא תהיה היכולת לירושלים" שיקברוהו בצפת או בטבריה. מאחר ובזמן פטירתו היתה הדרך להר הזיתים חסומה, נקבר בעיר טבריה.

רבי משה יעקב רביקוב זצ"ל תרל"ג – תשכ"ז 1873/1967. 'הסנדלר הקדוש' מרחוב שבזי בתל אביב-יפו. צדיק נסתר, מקובל ופועל ישועות. נולד בליטא שם למד עם המקובל רבי שלמה אלישיב, בעל ה"לשם שבו ואחלמה" [הלשם]. בחודש אלול תרע"ג (1913) עלה לארץ ישראל והתיישב בכפר אוריה. הרב קוק, שהיה אז רבן של יפו והמושבות, שכנע אותו לעבור לעיר יפו. הוא פתח סנדלריה ברחוב שבזי. על אף שהסתיר עצמו ואת כוחותיו, הפך לאבן-שואבת לאנשים רבים שבאו לקבל ממנו עצה וברכה.

גדולי הדור והמקובלים הכירו בצדקותו, קיימו עמו קשר הדוק ואף למדו מפיו. ידוע כי הרב קוק אמר לרבי אריה לוין שהסנדלר הנו מל"ו הצדיקים הנסתרים שבדור, ו"החזון איש" עודד אותו להתגלות ולברך אנשים. החזון איש והבית ישראל נהגו לפקוד את ביתו.

סיפורים רבים על מופתים וגילויי רוח הקודש ידועים עליו, וכבר בחייו נודע כי זכה לגילוי אליהו [הדבר אף פורסם בעיתונות של אותם הימים]. רבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו, התברכו מפיו וחזו בישועות גדולות. כמה חודשים לאחר פטירתו פרצה מלחמת ששת הימים, ובשעתו נתפרסמו שמועות כי בצוואתו, צפה הסנדלר את הצלחות המלחמה ומפלת האויב. קברו בבית החיים בבני ברק נודע למקום תפילה וישועה עד היום הזה.

השארת תגובה