גלריה: סיום מסכת במוסקבה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במעמד רב רושם לכבודה של תורה וחסידות, נערך באסרו חג דחג מתן תורה, כינוס תורה בהיכל בית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״ במרכז מוסקבה, בראשות רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, בשילוב סיום מסכת סוכה והתחלת מסכת ראש השנה, בלימוד ״דף הקהילה״ במוסקבה.

את המעמד הנחה מנכ״ל הקהילה השליח הרב מרדכי ויסברג, שכיבד את השליח הרב דן הכהן לוקשין, מראשי הישיבה הגדולה ״תומכי תמימים – ליובאוויטש״ במוסקבה בדברים, והוא העלה פלפול הלכתי ערוך לתלפיות בנושא יום טוב שני של גלויות.

את סיום המסכת ערך מגיד השיעור המסור, ראש הכולל ורב מערכת הכשרות המהודרת הרב יוסף יצחק מרזל, ובהתחלת לימוד מסכת ראש השנה, כובד הרב הראשי הגר״ב לאזאר, שמזה למעלה משלוש-עשרה שנה ברציפות, מתחיל את המסכתות במסלול הלימוד של דף הקהילה, הזוכה להצלחה רבה ורבים יושבים מדי בוקר בשיעור הקבוע, המורכב ממגוון יהודים הקובעים עתים לתורה בהיכל בית הכנסת המרכזי ״מארינה רושצ׳ה״, השוקק תפילה ותורה במשך כל שעות היום והלילה.

המשכו של הכינוס והסיום נערך בהתוועדות חסידית וסעודת מצווה, במרפסת המסעדה המפוארת במרכז היהודי ״מארינה רושצ׳ה״, והענקת שי הוקרה בשם כל הלומדים למג״ש הרב מרזל.

השארת תגובה