התנועה למשילות ודמוקרטיה: "השופטים לא נוהגים לכבד את חוקי הכנסת"

התנועה למשילות ודמוקרטיה בתגובה לאמירות נשיאת העליון והיועץ המשפטי לממשלה:

דווקא הממשלה היא שנוהגת לכל אורך הדרך באחריות יתרה כלפי החלטות בית המשפט. חבל שאי אפשר לומר שזה הדדי.

השופטים לא נוהגים לכבד את חוקי הכנסת אם הם לא תואמים את הערכים והעמדות שלהם.

החובה לציית לחוקי הכנסת אינה אפשרות הנתונה לבחירה ואי כיבוד החוק מצד רשות שלטונית הוא חסר אחריות.