הלמ"ס: "עלייה בביקוש לדירות"

הכמות המבוקשת של דירות חדשות פברואר-אפריל 2019:

סך הכל 10,490 דירות

לעומת שלושה חודשים קודמים (נובמבר 2018-ינואר 2019):

נתונים מקוריים: עלייה של 6.9%
נתונים מנוכי עונתית: עלייה של 13.6%​

דירות חדשות שנמכרו 53.6%
סך הכל 5,620 דירות

לעומת שלושה חודשים קודמים (נובמבר 2018 ינואר – 2019):
נתונים מקוריים: ירידה של 9.9%
נתונים מנוכי עונתית: ירידה של 6.1%

דירות חדשות שלא למכירה 46.4%
סך הכל 4,870 דירות

לעומת שלושה חודשים קודמים (נובמבר 2018 ינואר – 2019):
נתונים מקוריים: עלייה של 36.4%
נתונים מנוכי עונתית: עלייה של 47.3%