מפלגה נוספת: "סדר חדש"

הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "סדר חדש- לשינוי שיטת הבחירות בישראל"