מפלגה נוספת: "סדר חדש"

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "סדר חדש- לשינוי שיטת הבחירות בישראל"