מפלגה נוספת: "סדר חדש"

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "סדר חדש- לשינוי שיטת הבחירות בישראל"