משרד השיכון לוקח אחריות על הבטיחות

משרד הבינוי והשיכון ישתתף בהוצאות הבטיחות בבנייה

אתר בנייה
אתר בנייה

בכנס השנתי לתשתיות בשכונות מגורים של משרד הבינוי והשיכון שהתקיים בשבוע שעבר, הציג מנכ"ל המשרד מתווה חדש למכרזי ביצוע תשתיות, שלפיו ישתתף המשרד במכרזים בעלות רכיבי הבטיחות, ולרכיב זה לא יוכל הקבלן לתת הנחה כלשהי.

המשמעות: העברת מסר לקבלני הבניה כי המשרד לא מוכן לזילות בהוצאות הבטיחות ולהפחתה ברכיבי הבטיחות כתלות בתוצאות המכרזים.

משרד הבינוי והשיכון אחד מבין שלושת מזמיני עבודות הבנייה הגדולים בישראל, ומפרסם מכרזי בניית תשתיות, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים, בהיקף של כ-4 מיליארד ש"ח בשנה. במכרזים המתפרסמים בתחום זה קיים תמיד פרק בטיחות המחויב לפי החוק ודרישות המכרז, המתבסס על המפרט הכללי לעבודות בנייה (הספר הכחול), שעודכן לאחרונה ביוזמה משותפת של משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון, נתיבי ישראל והתאחדות בוני הארץ.

כידוע, האחריות על הבטיחות באתרי הבנייה נתונה בסמכותו של מנהל הבטיחות במשרד העבודה, ובסמכות היזם בשטח לדאוג שאתר הבנייה עומד בנספח הבטיחות ובכל הכללים הבטיחות.

עם זאת, לאור סדר היום הציבורי, הוחלט במשרד הבנוי והשיכון בהובלת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, אגף בכיר הנדסה ופיתוח ואגף הפעלת הביצוע, לקיים עבודת מטה מקיפה ומעמיקה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, ובהם: משרד הביטחון, נתיבי ישראל, התאחדות בוני הארץ במטרה להציע פתרון שיבטיח כי רכיב הבטיחות במכרזים יעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר.

בסיום עבודת המטה והמחקר המליצו גורמי המקצוע, כי במכרזי בנייה עתידיים שיפרסם משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו, פרק ההשתתפות במרכיב הבטיחות יהיה לא לתמחור, כך שהמחיר הראשוני שנקבע לפרק במכרז יישאר ללא שינוי בהצעת המחיר שיגיש היזם. ההמלצה זאת תצא לפועל בכפוף לאישור ועדת מכרזים במשרד הבינוי והשיכון.

נציין כי משרד הבינוי והשיכון רואה במהלך זה אבן יסוד בהובלת שמירת הבטיחות באתרי הבנייה. המשרד יבצע מעקב וביקורות בשטח כדי לוודא שאכן התשלום שמועבר ליזם יופנה לבטיחות על פי תנאי המכרז.

השארת תגובה