תלמידי חזון אברהם בהכנה לחג

כתה ח' בת"ת "שובו – חזון אברהם" בביקור אצל גדולי ישראל

חזון אברהם בביקור אצל גדולי ישראל
חזון אברהם בביקור אצל גדולי ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

תלמידי כתה ח' בת"ת "שובו – חזון אברהם" יצאו השבוע לביקור מיוחד אצל גדולי ישראל.

לקראת חג מתן תורה וכהכנה לכניסת התלמידים בעז"ה לעולם הישיבות, לאחר שהתקבלו בסייעתא דשמיא לישיבות מצוינות נסעו לבני ברק עיר התורה ע"מ להתברך, ולהסתופף בצל הרבנים שכל עולמם הוא תורה.

ת"ת "שובו – חזון אברהם" שוכן ברח' רש"י שבמקור ברוך. מאחוריו ניסיון רב שנים והוא יוצק בתלמידיו יראת שמים טהורה ואהבת תורה מתוך חום ואהבה. הת"ת נמצא תחת הנהלתו של הרב אברהם שריקי שליט"א, בעל תואר שני בחינוך, אשר נותן את כולו למענן הת"ת וטובת תלמידיו לנגד עיניו.

הסיור החל בישיבת פונוביז' המעטירה. הם פסעו אל היכל הישיבה הקדושה וספגו מן הקדושה העצומה. הם למדו מעט בבית המדרש וחשו ממש כבחורי ישיבה.

ביציאתם פנו לתפילת מנחה אצל מרן שר התורה הרה"ג הרב חיים קנייבסקי שליט"א, שם זכו לחזות בזיו פניו של גדול הדור, והתפללו תפילת מנחה בלתי נשכחת, לאחר מכן הם זכו לקבל את ברכתו ועברו לפניו אחד אחד.

משם נכנסו אל הרב שמעון בעדני שליט"א, שקיבלם במאור פנים, הם שמעו ממנו שיחה מיוחדת ומאלפת. הרב נתן להם פרקי הכנה לישיבות הקטנות בעז"ה והתלמידים שתו בצמא את דבריו המתוקים.

הם המשיכו להיכל ישיבת "חיים עוזר" ונשמו שם תורה. הם זכו לקבל שיעור השקפה עוצמתי והכנה לישיבות מפי ראש הישיבה הרה"ג ר' מנחם וולפה שליט"א ויצאו מן הישיבה מרוממים ומחוזקים.

בהמשך פנו הם לבית הקברות של גדולי ישראל השוכן בפאת העיר ופקדו את קבריהם של הסטייפלר, החזון איש, הרב ש"ך, הרב שטיינמן ועוד מגדולי האומה. התלמידים ביקשו על עתידם, התחננו להצלחתם והתפללו על כלל ישראל.

לאחר מכן, שבו לביתם נרגשים, מחוזקים ומלאי שאיפות. אחרים משיצאו אליו. יום מלא משמעות עבר עליהם, אין ספק כי הוא חדר ללבם הצעיר, ויטווה בעז"ה את דרכם בעתיד.

השארת תגובה