רחפן חדר לישראל משטח לבנון

כוח צה"ל זיהה רחפן שחדר משטח לבנון למרחב האווירי של מדינת ישראל וחזר לשטח לבנון. הרחפן היה במעקב הכוחות

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך