פיקוד העורף: חלוקה ל1,700 אזורים

צופר אזעקה פיקוד העורף
צופר אזעקה פיקוד העורף
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בשנים האחרונות נקט פיקוד העורף בפעולות רבות שתכליתן שיפור ודיוק ההתרעה המופצת
לאזרחים בעת ירי תלול-מסלול. לאחר עבודת מטה ממושכת, שכללה שיח הדוק עם הרשויות
המקומיות ושיפורים טכנולוגיים משמעותיים, יוטמעו אזורי התרעה עדכניים שיאפשרו מיקוד
התרעה לאזרח והפעלת אזעקה באזורים מצומצמים ככל הניתן בעת הצורך.

המקום בו האזרח נמצא – הוא מקום ההתרעה

מהלך זה מאפשר לפיקוד העורף להגדיר אזור התרעה נפרד לכל ישוב במדינת ישראל. אזורי התרעה
על פיהם פעלו בעבר יתבטלו החל מרגע המעבר להתרעה הממוקדת ולא עוד יקרא אזור ההתרעה
שם ומספר אלא בשם העיר או היישוב.

דוגמאות:
 לכיש 246 יפוצל וייקרא "אשקלון", "באר גנים"
 גולן 1 יפוצל וייקרא "מג'דל שמס", "מסעדה", "נווה אטי"ב", "נמרוד", "עין קיניא"
 אילת 311 יפוצל וייקרא "אילת", "איילות"
 הקריות 70 יפוצל וייקרא "קריית ביאליק", "קריית ים", "קריית מוצקין"

עם הטמעת אזורי ההתרעה החדשים, תתאפשר נקיטת פעולות התגוננות על ידי האזרחים באופן
ממוקד ובמקרים בהם האיום ממשי, לאזור בו הם שוהים. מהלך זה נועד לאפשר מימוש של שגרת
חיים מאוזנת בשעת חירום.

פיצול רשויות גדולות
מערך ההתרעה החדש כולל פיצול של רשויות המהוות מרכזי עסקים ותרבות בעלות טופוגרפיה
מאפשרת לרבות חדרה, חיפה, ראשון לציון, ירושלים, באר שבע, אשדוד, נתניה, הרצליה, רמת גן
ותל אביב. רשויות אלו יחולקו עד לארבעה אזורי התרעה שונים על פי חלוקה שנעשתה עם הרשות:
צפון, דרום, מערב ומזרח או הגדרות אחרות.

דוגמאות:
" באר שבע צפון", "באר שבע מזרח", באר שבע דרום", באר שבע מערב"
" ירושלים רובע אורנים", "ירושלים צפון ואלונים", ירושלים מזרח, מערב ומרכז", "ירושלים
רובע דרום"
" רמת גן מזרח", "רמת גן לב העיר"
" חיפה מפרץ והקריות", "חיפה מערב", "חיפה נווה שאנן ורמות הכרמל", "חיפה כרמל ועיר
תחתית"

בנוסף הפילוח המדויק יאפשר צמצום מקסימלי של הפגיעה במשק ומניעת שחיקה של הכלכלה
בשעת חירום.

מסע ההסברה השנתי של פיקוד העורף
מדי שנה מוביל פיקוד העורף מסע הסברה ארצי בנושא שונה, שמטרתו לקדם את מודעות הציבור
בנושא הרלוונטי ולהגביר את היערכות התושבים לחירום. השנה יעסוק מסע ההסברה השנתי
במעבר להתרעה ממוקדת.

פיקוד העורף יקיים החל מהיום (19.06.12) מסע הסברה אשר יאפשר לתושבים להכיר את אזור
ההתרעה החדש, יעלה את המודעות למצבי החירום וינגיש את מקורות המידע של פיקוד העורף.
מסר מרכזי במסע ההסברה: המקום בו האזרח נמצא – הוא מקום ההתרעה.

נתוני החלוקה:
על פי המעבר להתרעה ממוקדת, תחולק הארץ לכ- 1,700 אזורי התרעה נפרדים (בניגוד למצב שהיה
נהוג עד כה בו הארץ חולקה ל-255 אזורים)
פילוח האזורים:
ישובים: כ-1,200 .
לראשונה – 10 ערים מחולקות: (החלוקה המקסימלית הינה 4 אזורים נפרדים)

1 .חיפה- 4 אזורי התרעה.
2 .חדרה- 4 אזורי התרעה.
3 .ראשון לציון-2 אזורי התרעה.
4 .ירושלים- 4 אזורי התרעה.
5 .הרצליה- 2 אזורי התרעה.
6 .רמת גן- 2 אזורי התרעה.
7 .תל אביב-יפו- 4 אזורי התרעה.
8 .נתניה-2 אזורי התרעה.
9 .באר שבע – 4 אזורי התרעה.
10 .אשדוד- 4 אזורי התרעה.

מוסדות (ריכוזי אוכלוסייה שהם לא חלק מרשות) : כ-60
אזורי תעשייה: כ-50

נוספים: כ- 370שאלות תשובות
מה השינוי באמצעי ההתרעה:
צופר: ללא שינוי, הצופר יישמע בהתאם לאיום.

יישומון פיקוד העורף: ההתרעה תתקבל לפי היישוב או האזור בתוך העיר ולא לפי אזור
ההתגוננות כבעבר. ("לכיש 246– "הופך ל"אשקלון")

טלוויזיה: הכתוביות ימשיכו להופיע בצד ימין של המסך כמו בעבר, בכל רגע נתון יוצגו על המסך
כ-12 יישובים בלבד כך שאם יש לנו באותו זמן יותר מ-12 יישובים בהם פועלת ההתרעה,
הכתוביות יתחלפו. סדר הופעת היישובים יהיו על פי זמן ההתגוננות מהקצר לארוך.

רדיו: בדומה לעבר, ברדיו הארצי תושמע התרעה בערים גדולות בלבד, וברדיו האזורי גם בדומה
לעבר, תושמע ההתרעה ביישובים המרכזיים שנמצאים באזור הזיכיון של התחנה.
אם נשמעת אזעקה אך זה ביישוב סמוך אליי ולא קפצה לי התרעה ביישומון כיצד עליי להתנהג?

אם יש ספק – אין ספק. אזרח השומע אזעקה ולא בטוח אם זה באזור בו הוא נמצא – נדרש
להיכנס למרחב המוגן.

מה ההבדל בין אזור התרעה לאזור התגוננות ?

אזור ההתרעה הוא שם היישוב או האזור בתוך העיר ונועד לצורך קבלת התרעה. אזור התגוננות
הוא שטח רחב יותר שתחתיו יש מספר יישובים והוא נועד לצורך קבלת הנחיות לשעת חירום
של פיקוד העורף והטלת מגבלות לדוגמה – האם יתקיימו לימודים; התקהלויות והתכנסויות
ועוד.

מה הרציונל בפיצול הרשויות הגדולות?
לפי אותה מטרה שהנחתה בשדרוג כלל המערכת ובמעבר להתרעה ממוקדת- לצמצם את
ההפרעה לשגרת החיים ולמשק עד כמה שניתן. כך שכאשר קיים איום באזור אחד בעיר לא
יצטרכו כל התושבים להיכנס למרחב המוגן – אלא רק מי שבסכנה.

 

 

השארת תגובה