שרה נתניהו חתמה על הסדר הטיעון בפרשת המעונות. כתב האישום כנגדה צפוי להיות מוגש היום

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט