שרה נתניהו חתמה על הסדר הטיעון בפרשת המעונות. כתב האישום כנגדה צפוי להיות מוגש היום

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך