עדכון הסדרי תנועה – כביש המנהרות (60)

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הלילה בין השעות 23:00 ל 05:00 בבוקר יחסם לתנועה ציר 60 'כביש המנהרות' לכיוון צפון, גוש עציון לירושלים, בעקבות עבודות תחזוקה. (הציר יהיה פתוח לתנועה לכיוון דרום מירושלים לגוש עציון).
התנועה תופנה לציר עין יעל