בד"ה: הרה"ח אברהם הופמן ז"ל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בביה"ח מעייני הישועה נפטר הבוקר הרה"ח הישיש מוה"ר אברהם הופמן ז"ל. בן 97. לפני כחודש נפל ועבר ניתוח מסובך על הירך ממנו לא התאושש. מזקני חשובי קהילתנו הק' בכפר אתא ומנכבדי העיר, שימש כבעל תפילה בחצר הקודש אצל רבותינו הק' בימים הנוראים למעלה מיובל שנים. הלווייתו תצא בצהרים מקרית ויזניץ בב"ב בדרכה לירושלים.