חיפה: האוויר יותר נקי

במסגרת יישום התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר וסיכונים סביבתיים במפרץ חיפה והסביבה משנת 2015, ובהתאם להחלטות הממשלה, מפרסם המשרד להגנת הסביבה סיכום ביניים מקיף של השנים 2015-2018

%d7%a0%d7%9e%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94
%d7%a0%d7%9e%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

המשרד מפרסם היום אף את דוח תמונת מצב איכות האוויר במפרץ חיפה – דוח מקיף ורחב הכולל את כלל הנתונים המסכמים את הפעילות בחיפה במסגרת התוכנית הלאומית. בדוח זה פירוט של המפעלים במפרץ והפליטות שלהם, כולל מגמות וניתוחים על-פי סקטורים.

לאורך השנים חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה: בשנות התוכנית נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים – שכוללים חומרים מסרטנים ועל כן התוכנית שמה דגש על פליטות מזהמים אלה ואף הצליחה בכך מעבר ליעד שהוצב (שהיה 48% ביחס לפליטות בשנת 2014).

הגברנו את האכיפה על המפעלים בשנים 2015-2018: הוצאנו 42 התראות ל-17 מפעלים; קיימנו 37 שימועים ל-16 מפעלים; הוצאנו ל-4 מפעלים 5 צווים למניעה או לצמצום של זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי; הוצאנו 6 עיצומים כספיים ל-6 מפעלים על 16 הפרות בסכום כולל של כ-9.8 מיליון שקל.

הוקם בעיר אזור אוויר נקי, המגביל כניסת רכבי דיזל מזהמים לשטחי המגורים בחיפה – הראשון בישראל, ובדומה למאות ערים אירופיות – שכבר בשנה הראשונה להפעלתו נמדדה הפחתה של כ-20% בריכוזי הפיח בעיר התחתית.

קודמו הנעות חלופיות ונקיות יותר בתחבורה בחיפה: 25 אוטובוסים חשמליים מופעלים בחיפה; 20 משאיות אשפה מונעות בגז טבעי דחוס מופעלות כחלק מצי משאיות האשפה העירוני של עיריית חיפה; ומערך של 100 כלי רכב שיתופיים חשמליים – הראשון בישראל.

שופרו יכולות הניטור הסביבתי והבריאותי: הוספנו 47 מכשירים לניטור סביבתי בחיפה של מזהמים שונים באוויר ושתי תחנות ניטור ניידות; הכפלנו את מספר נקודות הדיגום הסביבתי ל-8; והעלינו את מספר המזהמים הנדגמים בסביבה מ-14 ל-86.

המשרד להגנת הסביבה מפקח ואוכף באופן רציף על כלל מפעלי מפרץ חיפה, מיישם תוכניות הדוקות להפחתת פליטות וצמצום סיכונים מחומרים מסוכנים ומשקיע משאבים רבים, כולל תקציב וכוח אדם. כל אלו יחד תורמים ויוסיפו לתרום להגנת על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה ושיפור איכות חייהם. עלות הצעדים למשרד להגנת הסביבה במסגרת תוכנית מפרץ חיפה עד כה מסתכמת בכ-107 מיליון שקל.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות להורדת זיהום האוויר במפרץ חיפה במסגרת התוכנית הלאומית, גם ממקורות תעשייתיים וגם ממקורות תחבורתיים ולצמצם סיכונים לציבור. אנחנו גאים בהפחתות שהושגו בתעשייה אל מול המפעלים המזהמים והתחבורה, והתוצאות אף ימשיכו להשתפר למען בריאות תושבי האזור. יש עוד הרבה עבודה, והמשרד מקדיש משאבים ומאמצים רבים כדי לשפר את איכות האוויר. אנו שמחים על כך שהתוצאות ניכרות בשטח ורואים אותן בבירור במספרים ובשיעורי ההפחתה"

השארת תגובה