תכנית תמ"א 1 יוצאת לדרך

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר עיכובים של כשבע שנים, אושרה תכנית תכנית מתאר ארצית נוסח מאוחד, שתאגד את 300 תמ"א ארציות שונות לתכנית אחת. תכנית זו נועדה להחליף את קרוב ל – 300 תכניות מתאר ארציות מאושרות הקיימות כיום. ובנוסף להן, כ – 30 תכניות מאושרות. לתשתיות לאומיות (שגם הן במעמד של תכנית מתאר ארצית).

חלק ניכר מתכניות אלה אינן חלות על פני כלל המדינה, אלא על חלקים קטנים עד מזעריים ממנה, ואין בהן ראיה תכנונית כוללת, אלא ובעיקר מענה תכנוני אד-הוק – נקודתי וספציפי.

היקף רחב של תכניות מתאר ארציות בנושאים שונים, מסוגים שונים, תוך רמות פירוט שונות, במהדורות שונות, תוך שימוש בכלים שונים וב”שפה” שונה, העלה צורך בהאחדה ובתמצות של תכניות מתאר ארציות רבות ככל האפשר לתכנית מתאר ארצית אחת (תמ”א 1), אשר תשמש כלי עיקרי, פשוט ובהיר, לשמירת שטחים ורצועות לטובת שימושים ציבוריים עתידיים, כגון: שטחים פתוחים, דרכים ומסילות, מתקנים, קווי תשתיות ארציים ועוד.

על בסיס עקרונות אלו, גובש פתרון כולל המרחיב את “ארגז הכלים” התכנוני כך שיכלול את ארבעת הקבוצות הבאות:

מדיניות תכנונית כוללת ומחייבת: תמ”א 35 ותמ”א 1.
מענה תכנוני אד-הוק, נקודתי ומפורט: תמ”אות מפורטות ותכניות לתשתיות לאומיות.
מסגרת של כללים מנחים, המתווים מדיניות תכנונית כוללת בנושאים שונים.
מסגרת מנחה של הנחיות מנהליות.

תמ"א 1 הינו פרויקט המשלב עבודה של מספר אגפים במינהל התכנון: אגף לתכנון נושאי, אגף לתכנון משולב, אגף למידע גיאוגרפי ואגף לתכנון אסטרטגי.

העבודה מתבצעת במקביל על מספר נושאים ופרקים, כשבכל אחד מהם מתבצעים השלבים הבאים:
אבחון טכני: אבחון בעיות בתמ"אות, ארגון התכנים בסדר לוגי, ניקוי פישוט והבהרה; יצירת נוסח הוראות משולב פשוט ונקי.
אבחון מהותי: הכללת תכנים והאחדתם לתבנית הוראות משותפת; אבחנה בין תכנים בעלי חשיבות ארצית לכל השאר.
גיבוש נושא: שילוב והאחדת התכנים שהתקבלו לכדי נושא.
גיבוש פרק: שילוב והאחדת הנושאים שהתקבלו לכדי "פרק" בתמ"א 1.