בוטל הקיצוץ בקרנות הפנסיה הוותיקות

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשורות טובות לגמלאים בקרנות הוותיקות – בשיתוף פעולה בין שר העבודה והרווחה חיים כץ עם ראש הממשלה, שר האוצר והממונה על שוק ההון והביטוח, בוטל הקיצוץ שהיה צפוי החל מהחודש בגמלת הפנסיה של החוסכים

הקיצוץ, בשיעור של 1.259%, בסכום של כאלף שקלים לגמלאי בשנה, נכנס לתוקפו החל מהחודש הנוכחי. המהלך לקיצוץ הפנסיות של הגמלאים בשיעור של 1.26%, שמהווים כ-1,000 שקלים בשנה, נגרם כתוצאה מהגירעונות הכבדים שהצטברו בשל אי העלאת גיל הפרישה של נשים מ-62 ל-64, כפי שסוכם בעבר. כיום הקרנות נמצאות בגירעון של כ-5 מיליארד שקלים, שגדלים בכ-200 מיליון בשנה.

השר כץ אמר: "אני מודה לראש הממשלה, לשר האוצר ולממונה על שוק ההון על שיתוף הפעולה והתמיכה בביטול קיצוץ שכרם של הגמלאים". בהודעתו נמסר גם כי הוחלט על הכנת תזכיר חוק בנושא גיל הפרישה לנשים שמהווה את הגורם לגירעון בתקציב קרנות הפנסיה ההסתדרותיות.