שבוע הספר העברי: 33% מהכותרים שיצאו ב2017 הינם בנושאי ספרות דתית ומחשבת ישראל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לקט נתונים לרגל שבוע הספר העברי:

• יצאו בישראל 8,462 כותרים (ספרים וחוברות).

• תורגמו בישראל, לעברית או לשפות אחרות, 1,353 כותרים מלאים או חלקיים, שהם כ-16% מכלל הכותרים שיצאו לאור באותה שנה.
• היו בישראל 1,596 מוציאים לאור.
• ההוצאה על ספרים עמדה על 17.40 ש"ח לחודש בממוצע למשק בית.
נראה כי הרגלי הקריאה של הישראלים הולכים ומשתפרים עם הגיל. 45% מבני 65 ומעלה קוראים 5 שעות או יותר בשבוע, לעומת 22% מהצעירים בני 18-7.

בשנת 2017 יצאו בישראל 462,8 כותרים )ספרים וחוברות(. בשנים 2010-2017 חל גידול של %8.60
במספר הכותרים שיצאו לאור בישראל.

הנושאים השכיחים של כותרים שיצאו לאור ב-2017 היו: ספרות דתית ומחשבת ישראל (32.6%) ספרות (17.1) פרסומים לילדים ולנוער (14.6) מדינת ישראל ועם ישראל (10.3%) ומדעי הרוח הכללים
ומדעי החברה (5.6%).