ועדת הכספים אישרה את תקציב ועדת הבחירות המרכזית

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ועדת הכספים הזמנית אישרה את תקציב ועדת הבחירות המרכזית שיעמוד על 283 מיליון ₪ בדומה לתקציב הבחירות לכנסת ה-21.