אוויר הרים צלול כיין

עיריית ירושלים מרחיבה את אזור "אוויר נקי" לכל העיר

רהע משה ליאון
רהע משה ליאון
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מועצת העיר ירושלים אישרה בישיבת המועצה את טיוטת עדכון התכנית לצמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה

ראש העיר, משה ליאון: "התכנית המעודכנת תביא לשיפור בבריאות ואיכות חיי התושבים"

עיריית ירושלים מגדירה את כל העיר כאזור "אוויר נקי" במטרה לשפר את איכות וחיי התושבים. מועצת העיר ירושלים אישרה עקרונית בישיבת המועצה, את טיוטת ההצעה לעדכון התכנית הרב שנתית לצמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים בעניין "אזור מופחת הפליטות" הכוללת:

· עדכון של הגדרת "רכב מזהם" בהתאם להגדרת התקנות הארציות.

· הרחבת "אזור מופחת הפליטות" לכל תחום ירושלים.

מטרת עדכון התכנית היא לשפר את איכות האוויר בירושלים באמצעות הגבלת כניסת רכב דיזל כבד ומזהם לתחומי העיר.

התכנית נגזרת גם מהחלטת ממשלה 2683 שהתקבלה ב- 28/05/17 בנושא "צמצום זיהום האוויר מתחבורה בירושלים".

התכנית תביא לשיפור משמעותי באיכות החיים והאוויר בעיר, ותהפוך את ירושלים לאחד האזורים בעלי האוויר הנקי ביותר- "אוויר הרים צלול כיין".

בטיוטת עדכון התכנית מוגדרים הנושאים: אזור מופחת פליטות ורכב מזהם.

"אזור מופחת פליטות" – כל השטח המוניציפאלי של העיר ירושלים.

"רכב מזהם" – רכב דיזל ישן ומזהם, שאינו פרטי, על פי הגדרות תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), תשע"ב-2012.

במקביל, קיימת תכנית רחבה לסיוע לבעלי רכבים מזהמים להתקין מסננים או לגרוט את רכביהם, על מנת לסייע לבעלי רכבים אלו להיערך לעדכון התכנית.

רקע נוסף על פעילות העירייה לצמצום זיהום אוויר: חשוב להדגיש כי עיריית ירושלים מבצעת פעולות רבות לצמצום זיהום האוויר בבירה. הקמת הרכבת הקלה בעיר וצמצום כניסת כלי רכב פרטיים למרכז העיר הביאה לחיסכון באנרגיה וצמצום השימוש בדלק. העירייה התקינה מאות מתקני עגינה לאופניים ברחבי העיר, במסגרת תכני לעידוד הרכיבה באופניים וצמצום נסיעות ברכב פרטי. בתוך כך, העירייה מפתחת שבילי אופניים בכל רחבי העיר, אשר מביאים לצמצום השימוש באנרגיה מזהמת ומפעילה מערך שאטלים לעידוד עובדים לוותר על רכב פרטי בהגעה לעבודה.

כמו כן, העירייה הציבה תאורת רחוב המופעלת באנרגיה סולארית והציבה לוחות סולאריים על גגות מבני הציבור ובתי הספר בעיר במטרה לייצר אנרגיה ירוקה ולצמצם את השימוש בחומרים מזהים.

ראש-העיר ירושלים, משה ליאון: "התחבורה היא אחת המקורות העיקריים לזיהום האוויר במרכזי הערים ובריכוזי האוכלוסין. מדובר בזיהום המסכן את האוכלוסייה וגורם לעליה בשיעור התחלואה. התכנית המעודכנת תביא לשיפור בבריאות ואיכות חיי התושבים".

אריה קינג, חבר הנהלת העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה: "בריאות הציבור קודמת לכול. התכנית להפחתת פליטות מתחבורה הינה מרכיב משמעותי במאמצינו לשמור על בריאות הציבור וזאת תוך פגיעה מינימלית בשגרת החיים. ייהנו מכך כל תושבי ומבקרי ירושלים".

השארת תגובה