איגוד לשכות המסחר יצא הבוקר בקמפיין נגד הבקשות החריגות של הרשויות המקומיות להעלאת מס הארנונה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

איגוד לשכות המסחר יצא הבוקר בקמפיין נגד הבקשות החריגות של הרשויות המקומיות להעלאת מס הארנונה; וזאת בהמשך לקמפיין לשינוי הנוסחה האוטומטית לחישוב העלאת הארנונה, המושפעת במחציתה מהעלאת השכר במגזר הציבורי.

איגוד לשכות המספר פרסם ויפרסם בימים הקרובים מודעות ענק, המסמנות מחד את הרשויות המקומיות שמבקשות העלאה נוספת בארנונה מעבר להעלאה שנקבעה בחוק, ומאידך מציינות את הרשויות המקומיות שדווקא ביקשו הפחתה לאור העלייה המשמעותית במס.

יצוין כי בתקופה של 5 שנים, מ- 2015 ועד היום, השלימה הארנונה העלאה דרמטית מצטברת של כ- 14.5% בסכום של כ- 1.7 מיליארד ₪, בעיקר הודות לזינוק בשיעור השכר במגזר הציבורי.