השריפה בגבעת שאול – הרחובות נפתחו לתנועה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

רחוב בית הדפוס והרחובות הסמוכים נפתחו לתנועה. כתוצאה מהתפשטות השריפה לחניון רכבים, נשרפו כליל 6 רכבים