השריפה בגבעת שאול – הרחובות נפתחו לתנועה

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

רחוב בית הדפוס והרחובות הסמוכים נפתחו לתנועה. כתוצאה מהתפשטות השריפה לחניון רכבים, נשרפו כליל 6 רכבים