השריפה בגבעת שאול – הרחובות נפתחו לתנועה

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

רחוב בית הדפוס והרחובות הסמוכים נפתחו לתנועה. כתוצאה מהתפשטות השריפה לחניון רכבים, נשרפו כליל 6 רכבים