גלריה: ראש ישיבת אור לציון הגר"א אבא שאול השיא את נכדתו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

אמש התקיימה באולמי שירת ירושלים שמחת נישואי נכדת הגר"א אבא שאול ר"י אור לציון, בת לבנו הגרב"צ אבא שאול ראש הקיבוץ בישיבה, עם בן הגר"נ דרעי רב שכונת בית וגן וחבר נשיאות מפעל הש"ס.
גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, וכן אישי ציבור עלו לאחל מזל טוב.

השארת תגובה