גלריה: שר התורה כתב אות בספר התורה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בשכונת קרית הרצוג חגגו בהשתתפות אלפים את מעמד פתיחת מקווה טהרה 'באר אברהם', והכנסת ספר תורה לבית המדרש המרכזי בשכונה "זיו יהודה" שבראשות הגאון רבי אהרן יצחק שטרן שליט"א.

מעמדי כתיבת אותיות נערכו אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אצל שר היראה הגה"צ רבי אלטער דוד חיים שטרן שליט"א, ואצל הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א.

לאחר מכן החלה התהלוכה מפוארת לכבודה של תורה בהשתתפות אלפי תושבי שכונת קרית הרצוג בבני ברק. ספר התורה נתרם על ידי משפחת רצבי לע"נ בתם אורנה גליה בת יוסף ע"ה.

השארת תגובה