השופט חנן מלצר נבחר פעם נוספת ליו"ר ועדת הבחירות

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח