הכולל ביקש מהג'וינט: תמשיכו לתמוך ברבי חיים קנייבסקי

מכתבים מלפני 60 שנה על מרן שר התורה: 'כבר יצא טבעו בבקיאות עצומה בכל חדרי התורה'. חילופי מכתבים בין הנהלת כולל חזו"א לארגון על המשך התמיכה במרן הגר"ח קנייבסקי בהיותו אברך צעיר

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לקראת חג מתן תורה נרשם השבוע מחזה לא שיגרתי במעונו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, כאשר בפני מרן נחשפו חילופי מכתבים בין הנהלת כולל חזון אי"ש שבה למד מרן כאברך, להנהלת ארגון הג'וינט שבהם בקשה להמשיך ולהשתתף באחזקת התורה של מרן בהיותו אברך צעיר, למרות שעבר את גיל הזכאות הרשמי. את המכתבים המרגשים הציגו בפני מרן בכירים בארגון הג'וינט מר ראובן גורבט ראש תחום חרדים ג'וינט ישראל – תב"ת והרב יצחק טרכטנגוט מנהל תוכנית החרדים בארגון.

המכתבים חושפים את ההערכה העוצמה שהייתה למרן עוד בטרם הגיעו לגיל 30 במכתב משנת תשי"ח נכתב על מרן שר התורה: 'כבר יצא טבעו בגדלו בתורה, בבקיאות עצומה בכל כחדרי התורה בהבנה מעמיקה. כבר הופיעו חיבוריו המעידים על מחברים שהוא נוצר לגדולות. נתפרסם בדפוס חיבורו 'השב אורחותיו' הכולל מקורות על ספר 'אורחות חיים' להרא"ש, ועכשיו עומד להופיע חיבורו 'קריית מלך' מקורות על כל הלכות הרמב"ם' נכתב במכתב ששיגרו ראשי כולל חזו"א בהם רבי נחום מאיר קרליץ.

אל המכתב צורפו שמות נוספים של תלמידי חכמים מובהקים שגם לגביהם ביקשה ההנהלה לקבל תמיכה כספית. במכתב תשובה של הנהלת הג'וינט אושרה באופן מיידי התמיכה במרן שר התורה.

במשך זמן רב העמיק מרן בקריאה במכתבים, שחיוך נסוך על פניו שהוא נזכר כמה מאמצים הושקעו בתמיכה בלומדי התורה באותם הימים.

מר ראובן גורבט שהציג את המכתבים למרן, אמר כי זכות גדולה עמדה לארגון הג'וינט בתמיכה בעולם התורה והישיבות בחוץ לארץ והמשיך גם בארץ ישראל. 'גם כיום אנחנו זוכים להיות לעזר ולסייע לישיבות הקדושות פה בארץ ישראל'.

הרב יצחק טרכטינגוט מנהל תכניות החרדים בג'וינט, ציין כי לארגון הג'וינט רצף ארוך שנים של סיוע לעולם התורה ויש לו זכיות יסוד בשיקום עולם התורה לאחר השואה בארץ ישראל. גם כיום פועלות התכניות בהכוונת ראשי הישיבות וגדולי הדור.

בסיום הביקור בירך מרן שר התורה את בכירי הג'וינט שיזכו להמשיך בפעילות החשובה שלהם בעזרה לעולם הישיבות בפרט ובעשיית חסד בכלל.

השארת תגובה