נשיא המועצת: תועלת גודלה, גם אם לא מבינים

חכם שלום כהן
חכם שלום כהן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במהלך שיחה שנשא נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן שליט"א בהיכל ישיבתו "פורת יוסף" הרחיב במעלת היום הגדול חג השבועות ובחשיבותו של אמירת התיקון בלילה זה.

"אני חונכתי מילדותי, וכך גם הרגלתי את עצמי לעשות מה שצריך ומה שנהגו גם אם אינני מבין. כשהיינו לומדים בישיבה בבחרותנו, שאל אותי בחור על אמירת התיקון בלילה האם אני מבין הכל. אמרתי לו אני לא מבין אבל אני אומר כי כך נהגנו וכך נהגו אבותינו. אם אני ימתין לעשות כל דבר עד שיבין אני לא יעשה כלום". התבטא מרן שליט"א.

"חלק גדול מהתיקון זה הזוהר האורות הגדולים שנתגלו במתן תורה ואם רבותינו תקנו לנו לומר את זה אז זה מה שצריך לעשות". אמר נשיא המועצת והוסיף לספר: "ראיתי בחור שיושב לומד גמרא. שאלתי אותו למה לא אומר את התיקון והשיב לי שלא מבין והוא נמשך יותר ללימוד הגמרא. לאחר כמה זמן ראיתי אותו יושב בלילה וגורס את פרק חזקת הבתים. שאלתי אותו למה אתה גורס את זה. אמר לי שהתווכח עם חבירו אם אפשר להספיק בלילה אחד לגרוס את כל הפרק ואם הוא יצליח חבירו ייתן לו חמשה גרוש. אמרתי לו חבל שלא נתתי לך בליל שבועות חמשה גרוש היית גורס את התיקון. בשביל חמשה גרוש אתה מוכן לגרוס וכשגדולי עולם אומרים לך שיש תועלת גדולה ועצומה באמירת התיקון לא תקרא". אמר מרן ועורר את הציבור להקפיד על אמירת התיקון בלילה הזה.

השארת תגובה