המרוץ על ראשות העבודה

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

הבחירות לראשות העבודה ייערכו ב2 ביולי כך מאשרת היום וועידת המפלגה