הגר"ד לנדו הגיע ל'תורת זאב' בירושלים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לאור בקשתו של ראש ישיבת תורת זאב, וחבר ועדת הרבנים של דגל התורה הגר"ב סולובייציק, עלה הגר"ד לנדו לירושלים למסור שיעור כללי בסוגיה הנלמדת בישיבה.

המונים משוחרי התורה ולומדיה השתתפו. לאחר השיעור בירך הגר"ד לנדו את ראש הישיבה שירבה גבולו בתלמידים.

השארת תגובה