"42 ש"סים חיים בפעולה": האברכים הדהימו את הבחורים

אברכי 'ש"ס אידן' הדהימו את בחורי ישיבת 'דעת אהרן' בירושלים בעת שנבחנו על כל חלקי הש"ס בעל פה בשליטה מעוררת השתאות # הגר"ד כהן: "מצווה לכל ישיבה להביא קבוצה של האברכים גאוני הש"ס אידן"

אידן
אידן
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מעמד קנאת סופרים, חוותה ישיבת 'דעת אהרן'  בירושלים, עת ראשי הישיבה רצו להראות לתלמידיהם עד כמה אפשר להשיג חשקת לימוד התורה בהתמדה ואיך כל בחור יכול לשלוט בש"ס כולו אפילו בדורנו אנו.

לצורך כך, ראשי הישיבה הזמינו את הגאון רבי אברהם אייזן אב"ד פוזנא, מייסד רשת הכוללים ש"ס אידן, המפורסמים ביגיעתם ובבקיאותם העצומה בש"ס תלמוד בבלי הלומדים וחוזרים על הש"ס מידי שנה בשנה בעיון ובבקיאות – להואיל בטובו ולבוא עם אברכי הכולל לישיבה.

ראשי הישיבה הגאון רבי ניסן קפלן והגאון רבי רפאל שמואלביץ בחנו בפומבי את האברכים עם שאלות קשות ומסובכות בכל חלקי הש"ס, כאשר במשך שעות ארוכות ארבעים ושניים אברכים ענו בדייקנות על כל שאלה בלי גמגום, כשסביבם עמדו צפופים בחורי הישיבה והשתאו נוכח המחזה המדהים, כאשר ראש הישיבה הגר"נ קפלן התבטא לאחר הבחינה, כי "לבחורים הייתה הזדמנות לראות 42 ש"סים חיים בפעולה הם שולטים בש"ס".

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ששמע על הבחינה התבטא כך: "אשרי עין ראתה זאת – שמחים הם העיניים החזותיות של תופעה זו כמו ש"ס אידן. ברוך דורנו שזכה לש"ס אידן וכאלו אברכים".

ראש הישיבה הגר"נ קפלן אף ציטט את הגר"ד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, שהתבטא, כי "זו מצווה לכל ישיבה להביא קבוצה של האברכים גאוני הש"ס אידן, כדי שכל בחור יכול לראות ממקור ראשון שהוא יכול להיות גם ש"ס אידן".

אברכי ש"ס אידן לומדים בכל שנה לכל הפחות 13,555 דפי גמרא עם כל הרש"י ותוספות, בעל פה. זה היה הפעם השבע עשרה בה נבחנו האברכים הגאונים על כל הש"ס כולו בתוך עשר שנים, זאת מלבד הבחינות בכתב והבחינה השנתית אצל שר התורה ונשיא ש"ס אידן מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

ראשי הישיבה הביעו את התפעלותם לאחר המעמד ואף כתבו מכתב לראש הכוללים הגר"א אייזן באמרם, כי חשבו שבאו ללמד ולהפתיע את הבחורים אך עד מהרה הם עצמם הופתעו מהמחזה אשר כזה לא ראו מעולם, ואילו לא ראו זאת במו עיניהם לא היו מאמינים.

 

השארת תגובה