פינת השו"ת: הבוס קיצץ לי ימי חופשה

נועם קוריס
נועם קוריס

שאלה: אני עובדת שכירה במשרד בתקן שעות חודשיות גלובליות. לאחרונה החברה החליטה על מספר כללים חדשים ורציתי לשאול האם זה בהתאם לחוק:

עובדת שחסרות לה שעות בחודש (לא ימים) – השעות יורדות מימי החופשה הנצברים ולא מהשכר ללא אפשרות בחירה כפי שהיה עד עכשיו.

  1. האם החברה רשאית להוריד שעות חוסר מימי חופשה ללא הסכמת העובד?

בחופשת פסח, עובדת שלא היו לה מספיק ימי חופשה, חשבון ימי החופשה שלה הוכנס למינוס וזאת ללא תיאום מראש וללא הודעה שמי שרוצה לא להיכנס למינוס שתבוא לעבוד בחול המועד.

  1. האם החברה רשאית להכניס את חשבון ימי החופשה של העובד למינוס ללא תיאום מראש?

לפני שנה היו מספר עובדות שיצאו לחופשת לידה וצברו ימי חופשה בחודשים של החופשה וכעת החברה הודיעה שזה היה טעות ולא היינו זכאיות לצבור ימי חופשה והחברה מורידה את ימי החופשה האלה רטרו (לאחר שכבר נצלנו את ימי החופש האלה).

  1. האם במהלך חופשת לידה העובדת לא זכאית לצבירת ימי חופש? במידה ולא – לאחר שהחברה נתנה את ימי החופשה והם נוצלו (ואף אם הם לא נוצלו עדיין), האם החברה רשאית לקזז לעובדת לאחר שנה את ימי החופשה האלו?

תשובה: אין להכניס ליתרת חופש שלילית עובד ללא הסכמתו ויש להפחית מהשכר בגין חיסורים מעבר לימי החופש. אדגיש, שהמעסיק גם אינו רשאי לחייב עובד בתשלום ימי חופש במינוס עם סיום יחסי העבודה. כלומר אם העובד מסיים את עבודתו אצל המעביד והוא נמצא ביתרה שלילית של ימי חופש המעסיק אינו רשאי להיפרע בגין ימי חופש אלו. יוצא, שכמובן לא ניתן להכניס עובד למינוס בימי חופש מבלי תיאום איתו.

בנוגע לשאלה השלישית, אני סבור שבעת החופשה לא ניתן לצבור ימי חופשה נוספים באופן יחסי, לאור שבעת החופשה לא היו אמורים להיצבר ימי חופשה נוספים הרי שלכאורה קיבלו העובדות תשלומים שלא היו מגיעים להם ועליהן להשיב אותם בהתאם לעקרון של איסור עשיית עושר ולא במשפט.

שאלה: אדם ערך צוואה ובה הורה שברצונו להוריש את רכושו לילדיו בצורה שווה. האדם התחייב במסמך נפרד שלא ישנה את הצוואה, לא יערוך צוואה חדשה עם הוראות שונות ואף ישאיר את הצוואה המדוברת בתוקף. האם התחייבות שלא לערוך צוואה חדשה יכולה לבטל צוואה חדשה שנערכה בסתירה לה?

תשובה: התחייבות שלא לערוך צוואה חדשה או שלא לבטל צוואה קיימת הינה התחייבות שאינה תקפה ולא ניתן לחייב אדם שלא לערוך צוואה חדשה או שלא לבטל צוואה שכבר ערך.

 

ניתן לשלוח שאלות למדור בפקס 0777060059 ובמייל kurislaw@gmail.com

השארת תגובה