מצוקת דיור? כך ניתן לבנות 160 אלף יחי"ד נוספות!

מחקר חדש של משרד החקלאות חושף כי על פי תכניות מאושרות ניתן לבנות עוד כ-93,000 יחידות דיור, תוספת של כ50% ליחידות דיור הקיימות

בית דירות
בית דירות
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מחקר חדש של משרד החקלאות מצא כי ב-835 מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים, המשתייכים ל-54 מועצות אזוריות, קיימות כבר כיום כ-176,000 יחידות דיור. רוב היישובים הללו נמצאים בפריפריה הישראלית, כ-34% מהם ממוקמים בצפון וכ-23% מהם בדרום.

המחקר החדש חושף כי על פי תכניות מאושרות ניתן לבנות עוד כ-93,000 יחידות דיור, כלומר תוספת של כ-50% ליחידות הדיור הקיימות טרם מומשה. בנוסף לכך, על פי תכנית המתאר הארצית תמ"א 35 והתכניות המחוזיות ניתן לתכנן כ-67,000 יחידות דיור נוספות. כלומר, ניתן לתכנן ולבנות עוד כ-160,000 יחידות דיור ביישובי המרחב הכפרי וזאת במסגרת התכנונית הכוללת.

כיום, המועצות האזוריות בישראל מחזיקות בכ-85% משטח מדינת ישראל. על אף היקף השטח המשמעותי, פחות מ-10% מהאוכלוסייה בישראל מתגוררת בשטחן. בתוך כך, הפוטנציאל הכולל של הבנייה באזורים שלא מומשו עד כה עשוי להגדיל את יישובי המועצות האזוריות בכ-90%(!) ביחס למצב הקיים. כך שבממוצע, ניתן להגדיל כל ישוב בכ-190 יחידות דיור.

כאמור, על בסיס התכניות המאושרות כיום, ניתן לבנות עוד כ-93,000 יחידות דיור. בחלוקה גיאוגרפית, על פי מחוזות, נמצא כי למחוז הצפון יכולות להתווסף כ-40,000 משפחות חדשות, המהוות כ-43% מסך הפוטנציאל השיווקי ביישובי המרחב הכפרי; והמחוז הדרומי יוכל לקבל בברכה כ- 27,000 משפחות, המהוות כ-29% מסך הפוטנציאל. בניגוד לכך, בשורה רעה למשפחות המתכננות להשתקע במרכז – על פי ממצאי המחקר, הפוטנציאל השיווקי הטמון במרכז הארץ נמוך יחסית ונאמד בכ-12,000 יחידות דיור בלבד.

מתוך 67,000 יחידות הדיור הנוספות שניתן לתכנן בהתאם לתכנון הארצי והמחוזי, כ-80% הן בפריפריה, כ-28,000 יחידות דיור ניתנות לתכנון במחוז הצפון וכ-26,000 יחידות דיור במחוז הדרום במסגרת התכנונית הארצית הקיימת.

ד"ר רותי פרום אריכא מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות: "משרד החקלאות ער לשינויים החלים במדינה ולרצון של כל אזרח בפינה חמה שיוכל לקרוא לה 'בית'. רצון זה משתלב עם מדיניות הממשלה בדבר צמיחה וגידול האוכלוסייה בפריפריה. בין תפקידיה הרבים, הרשות לתכנון במשרד החקלאות חוקרת לעומק את ההתיישבות הכפרית, במטרה לעמוד על מקומה בתוך החברה ולהראות זאת כלפי חוץ. בתוך כך, תוכל החברה הישראלית להיעזר בנתונים הללו ואף לעשות בהם שימוש לטובת הגדלת מספר יחידות הדיור במרחב הכפרי".

בעקבות המחקר של משרד החקלאות בנושא פוטנציאל הבניה במגזר הכפרי אומר נמרוד רבר מנכל חברת קורוום : " המדינה חייבת לתת עדיפות לבניה במגזר הכפרי ובפרפריה. הבניה במגזר זה תוך מתן מענה לצרכים ולייחוד של מאפייני המגזר החקלאי הם חלק מרכזי בפתרון למצוקת הנדל"ן ולפיזור יותר נכון של האוכלוסיה במדינת ישראל שלא יכולה להיותר מרוכזת כולה בקווי חדרה גדרה.

המדינה חייבת לפעול בכמה מישורים על מנת להקל את הבניה במגזר ההתישבותי ולהסיר חסמים בירוקרטיים זאת על מנת לפעול בהתאם למדיניות שהוצגה במחקר" .
בנוסף לכך, על פי תוכנית המתאר הארצית תמ"א 35 והתוכניות המחוזיות ניתן לתכנן כ-67,000 יחידות דיור נוספות. כלומר, ניתן לתכנן ולבנות עוד כ-160,000 יחידות דיור ביישובי המרחב הכפרי וזאת במסגרת התכנונית הכוללת. כיום, המועצות האזוריות בישראל מחזיקות בכ-85% משטח מדינת ישראל. על אף היקף השטח המשמעותי, פחות מ-10% מהאוכלוסייה בישראל מתגוררת בשטחן. בתוך כך, הפוטנציאל הכולל של הבנייה באזורים שלא מומשו עד כה עשוי להגדיל את יישובי המועצות האזוריות בכ-90%(!) ביחס למצב הקיים. כך שבממוצע, ניתן להגדיל כל ישוב בכ-190 יחידות דיור.

השארת תגובה