בת"ת תורת אמך בירושלים קיבלו את התורה: גלריה

מעמד קבלת התורה בראשות הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בת"ת תורת אמך בירושלים התקיים מעמד קבלת התורה בראשות הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון.

כשמונים תלמידים בת"ת תורת אמך בירושלים חגגו את קבלת והתחלת לימוד החומש.

המעמד התקיים בראשות גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שטרח והגיע להשתתף במעמד.
הרב בירך את התלמידים שיגדלו בתורה וירא"ש לתפארת הוריהם ומוריהם.

השארת תגובה