לקראת חג מתן תורה

מסע חיזוק של ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצג"ת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א בקהילות הקודש בפרדס כץ

ברוך מרדכי מזרחי, צילום: דוד קשת
ברוך מרדכי מזרחי, צילום: דוד קשת
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בהתרוממות והתעלות ביום ראשון ערב ר"ח סיון התקיימו שיחות חיזוק בקהילות הקודש בפרדס כץ, תחילה נשא דברים ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצג"ת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א בביה"כ 'מנין אברכים' ברח' אבוחצירא בראשות הגר"י וינפלד, ולאחמ"כ נסע ראש הישיבה אל ביה"כ המרכזי "יסודות" ברח' החלוצים בראשות הגאון רבי שלמה ליפשיץ, כאשר מאות אברכים עומדים בציפייה לשמוע את דברי החיזוק לקראת מתן תורתנו.

המעמד הוקרן על מסכי ענק על פני רחוב החלוצים לאפשר אף לאלו שלא הצליחו להיכנס אל תוך ביהמ"ד להשתתף במעמד המרומם.

ראש הישיבה שליט"א פתח בברכה לרב השכונה הגר"ש ליפשיץ שליט"א אשר נושא את משא הקהילה מיום היווסדה, ולאחמ"כ באר את המימרא אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים וכו' והדגיש בדבריו שתמיד נדרשת מהאדם עוד קצת עשיה ולא לעצור במקום שבו הוא נמצא.

לאחמ"כ הפליג בשבח הקהילה כאשר אך לפני שנים ספורות הייתה השכונה שממה וכעת מלאה אלפי אברכים ובני תורה וזכתה הקהילה שמתקיימים בה כוללים רבים ומאות אברכים שקובעים את מקום תורתם ותפילתם במקום גדול זה.

בסיום דבריו ברך את הקהילה והשכונה כולה שימשיכו להרבות חיילים לתורה בהקמת עוד ועוד מקומות תורה ותפילה, ולאחמ"כ התפזרו מאות האברכים בתחושת חיזוק והתעלות לקראת חג מתן תורה.

השארת תגובה