היום העלייה לציון כ"ק מרן ה'אהבת ישראל' מויזניץ זי"ע

לרגל יומא דהילולא המוני בית ישראל יעלו לציונו שבבית החיים 'זכרון מאיר' בבני ברק. במקביל, האוהל בו היה טמון בעבר, לפני העלאת עצמותיו לארץ, שופץ ונחנך בימים אלו

אהבת ישראל
אהבת ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המוני בית ישראל מכל שדרות הציבור החרדי, יעלו מחר ב' בסיון – יומא דהילולא ה-83 של כ"ק מרן ה'סבא קדישא' בעל 'אהבת ישראל' מויזניץ זי"ע, להתפלל ולשפוך שיח לישועת הכלל והפרט ע"י ציון קדשו, באוהל רבוה"ק מויזניץ שבבית-החיים 'שומרי שבת' זיכרון מאיר בני-ברק.

בבתי המדרשות דחסידי ויזניץ ובמוסדות החינוך יתקיימו מחר סעודות הילולא ואסיפות מרעים, בהם מעלים בסילודין את זכרו הטהור של האי בוצינא קדישא, ועוסקים באמרות ובעובדות, במידות טהורות ובהנהגות קודש ממשנתו הרוממה שהשאיר אחריו מורשה לדורות.

מחר ב' בסיון בשעה 10 בבוקר יגיע מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א לתפילת רבים באוהל הק', בתקווה שבזכות האי רעיא מהימנא אביהם ואוהבם של ישראל יושפעו ישועות וכל מילי דמיטב לכלל ולפרט. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

בשעה 11 בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ, ייערך מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א את השולחן הטהור לרגל יומא דהילולא.

יצוין כי לפני ימים נערך גם מסע של 'האגודה למקומות הקדושים ברומניה' לגרוסוורדיין, לרגל חנוכת האוהל המשופץ בבית העלמין הישן, בו היה טמון מרן הסב"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע משך 14 שנים, מיום פטירתו ב' סיון תרצ"ו ועד חודש אדר תש"י, אז הועלה ארונו הטהור לארץ הקודש ונטמן בבית החיים שומרי שבת בבני ברק,

במשך עשרות שנים עמד האוהל בפתח בית החיים הישן בגרוסוורדיין כאבן שאין לה הופכין, ותושבי המקום הפכוהו לתל של אשפה ומקום מוזנח שעלו בו קמשונים ועזובה רבה ברבות השנים. שיפוץ וחנוכת האוהל נעשתה ע"י הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א, רב קהל שטפנשט ובהשתתפות רבנים ועוד.

השארת תגובה