אחרי עוד רבעון מוצלח: האם היצוא הישראלי יעמוד ביעד השאפתני שהוצג לו?

ברבעון הראשון של 2019 הסתכם היצוא הישראלי בכ- 28 מיליארד דולר, עלייה דולרית של כ-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד • שר הכלכלה אופטימי: חציית רף ה-120 מיליארד דולר בשנה הבאה – יעד ריאלי

מכון הייצוא
מכון הייצוא
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר שבשנים האחרונות גדל היצוא בקצב מהיר ובשנת 2018 נקבע שיא חדש, נתוני הרבעון הראשון של 2019 מראים כי היצוא ממשיך, אף בהשוואה לביצועים החזקים שהציג בתקופה המקבילה אשתקד, אם כי בקצב מתון יותר – כך עולה מסיכום ראשוני שערכו מכון היצוא ומשרד הכלכלה והתעשייה.

סך יצוא הסחורות והשירותים מישראל הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-28 מיליארד דולר – גידול דולרי של כ-3% בהשוואה לרבעון הראשון של 2018. נזכיר כי שנת 2018 נחשבת שנת שיא ביצוא הישראלי, בסיכומה גדל היצוא בשיעור דולרי של כ-7% וחצה את רף ה-110 מיליארד דולר. הגידול שנרשם ברבעון הראשון של 2018 הושפע, בין היתר, מהשפעות הקצה של הגידול הנאה ביצוא שנרשם במחצית השנייה של 2018.

בהתאם למגמה בשנים האחרונות, העלייה נרשמה בזכות המשך הצמיחה המואצת ביצוא סקטור השירותים – אשר גדל בשיעור דולרי של כ-6% להיקף של כ-12.5 מיליארד דולר. עלייה זו נבעה בעיקר מגידול חד שנזקף לזכות יצוא חברות ההזנק. יצוא שירותי מחשוב, תוכנה ומו"פ גדלו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אך בשיעורים מתונים יותר. עליות יפות התקבלו ביצוא שירותי התיירות והתחבורה, זאת בהמשך למגמה החיובית בשנים הקודמות.

סקטור הסחורות נותר ללא שינוי ברבעון הראשון של השנה (הסתכם בכ-16 מיליארד דולר). היצוא בסקטור זה הושפע לשלילה מיצוא היהלומים אשר ירד בשיעור חד של כ-25% (להיקף של כ-1.5 מיליארד דולר), כאשר גם היצוא החקלאי רשם ירידה משמעותית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של כ-20% להיקף של כ-390 מיליון דולר). לעומת זאת היצוא התעשייתי גדל בשיעור של כ-5% להיקף של כ-14 מיליארד דולר –בעיקר בזכות גידול חד ביצוא הכימיקלים ותזקיקי הנפט.

מניתוח נתוני יצוא הסחורות ע"פ אזורים גיאוגרפיים עולה כי ברבעון הראשון של השנה חל גידול חד של כ-30% ביצוא לאיחוד האירופי, אשר טיפס להיקף של כ- 5.6 מיליארד דולר (כ-43% מסך היצוא). גידול זה מוסבר בעיקר בזכות העלייה החדה שנרשמה ביצוא לבריטניה. היצוא לאסיה לעומת זאת רשם ירידה חדה בשיעור דומה של כ-30%, לאחר עליה חדה שהתקבלה במהלך שנת 2018. סך היצוא לאסיה ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-2.1 מיליארד דולר (כ-16% מסך היצוא). היצוא לסין מסביר את עיקר הירידה ביצוא ליבשת, אך חשוב להדגיש כי במהלך 2018 גדל בשיעור חד וכי בהשוואה לתקופות מקבילות בשנים קודמות מתקבלת עלייה בהיקפי היצוא. היצוא לארה"ב שמר על יציבות ברמה של כ-2.8 מיליארד דולר (כ-22% מסך היצוא) ונותר ללא שינוי משמעותי בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד.

במכון היצוא מעריכים כי השנה תמשך מגמת הצמיחה ביצוא השירותים, אם כי בשעורים מתונים יותר מאלו שנרשמו בשנים קודמות. יצוא הסחורות צפוי לצמוח גם הוא בשיעור מתון וייהנה מהמומנטום החיובי הצפוי בעקבות כניסתו של פס היצור של אינטל לתפוקה מוגברת במהלך הרבעונים הבאים. לאור זאת לא השתנתה, בשלב זה, התחזית המקורית של המכון על פיה היקף היצוא מישראל בשנת 2019 יגדל בשיעור דולרי של כ-5% – לסך כולל של כ-116 מיליארד דולר.

שר הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת אלי כהן: "הממשלה שמה לעצמה ליעד לחצות את רף ה-120 מיליארד דולר ייצוא לשנת 2020 וכבר בשנת 2018 היצוא הישראלי שבר שיא חדש והסתכם בלמעלה 110 מיליארד דולר, זאת הודות לפעילות המשותפת של היצואנים, מכון היצוא ומשרד הכלכלה. ליצוא הישראלי חשיבות גדולה לכלכלת ישראל, הוא קטר הצמיחה של המשק הישראלי ומקור מרכזי לתעסוקה יציבה ושגשוג כלכלי וחברתי. היצואנים הם חוד החנית של התעשייה הישראלית ומהגורמים המובילים בצמיחת המשק. הזירה הבינלאומית מציבה אתגרים מורכבים וקשים בפני היצואנים הישראליים, ואני שמח שתכניות הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה מצליחות לסייע ליצואנים אלו בהתמודדותם בשווקים הבינלאומיים"

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון היצוא: " אנו גאים בנתונים המעידים על המשך המגמה של עליה ביצוא. מכון היצוא ימשיך לסייע ליצואנים הישראלים במגוון רחב של שירותים ופיתוח הזדמנויות עסקיות על מנת למקסם את הפוטנציאל הטמון בהם ולטובת כלכלת ישראל".

השארת תגובה