חיפה: המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה לדור

המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים בחיפה העוברים בשטחים הציבוריים ומעבירים חומרים מסוכנים

צילומים המשרד להגנת הסביבה (1)
צילומים המשרד להגנת הסביבה (1)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים בחיפה העוברים בשטחים הציבוריים ומעבירים חומרים מסוכנים – לא רק הצינור שבו התגלתה דליפה; המשרד: "עולה חשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ולמניעת דליפות ממערך קווי השינוע של החומרים המסוכנים"

המשרד עצר באופן מיידי את ההזרמה בצינורות של דור העוברים בשטחים ציבוריים, והציב תנאים מחמירים לצורך חידוש ההזרמה בצנרת – בנוסף להפסקת ההזרמה שכבר בוצעה בשני הקווים שנגעו לאירוע דליפת הגז. בנוגע לשני קווי צנרת שאינם עוברים בשטחים ציבוריים ולפי משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה הם בעלי משמעות רחבת היקף למשק ולצרכים הציבוריים, התיר המשרד את המשך ההזרמה בכפוף לביצוע בדיקות מיידיות דחופות ותנאי הפעלה מחמירים עד להשלמת כלל הבדיקות. זאת, לאחר הערכת סיכונים שמצאה כי אין בהפעלתם כדי לסכן את הציבור

המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים המעבירים חומרים מסוכנים – זאת, בהמשך לעצירת ההזרמה שכבר ביצע סביב אירוע דליפת הגז לשני צינורות שמולאו במים. המשמעות היא כי המשרד אוסר את המשך העיסוק הקיים לחברה להזרמת חומרים מסוכנים בצנרת היוצאת מהמפעל והנכנסת אליו עד שימולאו התנאים המחמירים שהציב.

לאחר השימוע שקיים המשרד למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן מיידי (למעט 2 קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד כמפורט), ונאסר עליה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת הטמונה החוץ-מפעלית, עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם, והונחה דעתו של המשרד באשר לתפעולם לפי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות וכן לעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל. מערכת גילוי הדליפות הקיימת על צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה, ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.

המשרד להגנת הסביבה כבר ביצע בעבר כנגד החברה פעולות אכיפה משמעותיות – כמו צווי סגירה מנהליים על-פי חוק אוויר נקי, תיקי חקירה פליליים אשר הגיעו להרשעות מנהלים בבתי משפט, עיצומים כספיים ועוד – וממשיך באכיפה מאומצת כנגד החברה וכן כנגד כל המזהמים במפרץ חיפה.

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לתחקר את האירוע, לרבות חשד לרשלנות ולקלות דעת מצד החברה לאפשרות של זיהום, וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית משמעותית ובלתי סבירה, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו.

השארת תגובה