אבי האסירים: רוצה להסתובב בקיבוצים

מוצע למכירה: מכתבו של 'אבי האסירים' הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין ז"ל. במכתבו הוא כותב: "אם היהדות רפה שם אולי שלא באשמתם כי לכל העם בשגגה"

רבי אריה לוין
רבי אריה לוין
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט
מכתב מרגש ולא מוכר בכתב יד שנחשף כעת של ר' אריה לוין רב האסירים לחברת כנסת חילונית מהאצ"ל שבו הוא כותב שהוא רוצה לצאת למסע בין המושבים והקיבוצים כדי להכיר את החילונים ושזה דבר חשוב. במכתב הוא מוסיף שייתכן שהחטאים שלהם הם בשגגה ולא באשמתם. במכתב יש אמירות מפתיעות ומעניינות.
המכתב מוצע למכירה פומבית בבית המכירות ווינרס בירושלים ביום רביעי ב' בסיוון 5.6 בשעה 17.00
מתאים להשתלב אצלכם?
תוכן המכתב
 ב"ה ירושלים, יום ראשון בשבת פסח שני ללמוד תורה לפ"ק
"שלום וברכה ונחת מלאה בכל המובנים להאישה הדגולה מרת אסתר נאור רזיאל
"יקרת מכתבה קיבלתי בקוראי אותו הרגשתי והשתתפתי בצערה ואבקש סליחתה.
"אמנם אין כוונתי היתה חלילה לדבר סרה על מי שהוא בפרט על אחינו היקרים שיחיו היושבים על אדמת הקודש ובונים בית ישראל במסירות. ואם היהדות רפה שם אולי שלא באשמתם כי לכל העם בשגגה.
"ואולי אני וכדומה לי אשמים בזה מבלי להיפגש איתם בזמנים קרובים. ואני בעזרת ה' בלי נדר מוכן לבקר במשקים בקיבוצים של אחינו ש"י אמנם אין לי האמצעים לזה פשוט חסר לי התחבורה אולי גם הזמנה מאיזה מקומות
"ומה שכיניתי במכתב לה' כיונתי לאיזה תועלת אם יזכני השי"ת בזכות גדול בזה שיהיו דברי נשמעים, כי אהבתי אליהם בכל לב ונפש.
"המצפה לרחמי שמים מי ייתן מציון ישועת ישראל אריה לוין"
הצדיק רבי אריה לוין [תרמ"ה–תשכ"ה], מדמויות הפאר של ירושלים, גאון עצום בכל חלקי התורה ואב רחום לכל נדכה, שימש כמשגיח בישיבת עץ חיים, נודע כרבם של האסירים בהיותו דואג לבקרם לעודדם ולטפל בצרכיהם, והיה בייחוד קשור לעולי הגרדום  אותם ביקר לפני הוצאתם להורג.
אסתר רזיאל נאור פעילת אצ"ל. הייתה לקריינית הראשונה בתחנת השידור של האצ"ל, קול ציון הלוחמת, וכן עסקה בכתיבה בעיתון "המשקיף", ולאחר סגירתו, בבטאון תנועת החרות. בשנת 1943 צורפה למפקדת האצ"ל. לאחר קום המדינה כיהנה כחברת כנסת, ושימשה כיו"ר סיעת החרות.
השארת תגובה